Indicadores enerxéticos
Indicadores enerxét...

Indicadores enerxéticos

Os indicadores enerxéticos relacionan o consumo de enerxía e a actividade económica ou produtiva responsable deste consumo. A continuación móstranse as ligazóns correspondentes aos informes de indicadores con distintos niveis de desagregación sectorial e temporal.

Intensidades energéticas (2021)(Intensidades enerxéticas) Inclúe a evolución dos indicadores de intensidade enerxética nos principais sectores de consumo en España e países limítrofes.

Indicadores de detalle (2021)Comparación de indicadores específicos por sectores, ramas, usos e fontes de enerxía. Nalgúns casos inclúe axustes (paridade de poder adquisitivo, clima e estrutura), así como a descomposición das variacións de intensidade segundo diferentes efectos.

Informe sintético de indicadores de eficiencia energética (2021)(Informe sintético de indicadores de eficiencia enerxética) Inclúe unha selección de parámetros e indicadores de interese para a análise da eficiencia enerxética tanto a nivel global como a nivel dos principais sectores de actividade socioeconómica.