Enerxías renovables

As enerxías renovables son recursos limpos e case inesgotables que proporciona a natureza. Polo seu carácter autóctono contribúen a diminuír a dependencia do noso país das subministracións externas, minoran o risco dun abastecemento pouco diversificado e favorecen o desenvolvemento de novas tecnoloxías e da creación de emprego.

Galician

Galería imágenes