Etiquetado enerxético, Ecodeseño e Ecoetiqueta

Los distintivos europeos que nos permiten ahorrar energía

Etiqueta enerxética

A etiqueta enerxética clasifica os equipos que consomen enerxía en función da súa eficiencia enerxética, nunha escala de letras e cores: os electrodomésticos de clase A (verdes) son os que menos enerxía consomen (os máis eficientes desde o punto de vista enerxético); Os dispositivos de clase G (vermello) son os que máis enerxía consumen.

Desde marzo de 2021, esta escala substituíu á anterior, que abarcaba ata D, e incluía, para determinados produtos, etiquetas a partir de A+++.

Etiqueta energética tipo
Etiqueta enerxética tipo

Posta en marcha en 1994, a etiquetaxe enerxética converteuse nunha referencia recoñecida por case o 95% da poboación europea; sendo tidos en conta pola gran maioría dos consumidores á hora de elixir os seus produtos consumidores de enerxía. Unha clara historia de éxito da política enerxética europea, que permite aos usuarios aforrar na súa factura eléctrica, e á UE reducir a enerxía primaria total nun 10% fronte a un escenario sen etiquetado enerxético.

E a etiquetaxe enerxética ten unha triple función:

 • Clasifican os dispositivos nunha escala de A a G, dependendo da cantidade de enerxía que consomen,
 • axuda aos consumidores a aforrar diñeiro permitíndolles escoller produtos que consomen menos enerxía,
 • anima ás empresas a deseñar produtos que consomen menos enerxía.

As categorías de produtos consumidores de enerxía que deben levar etiquetas enerxéticas son:

 • lámpadas e lámpadas
 • radiadores
 • frigoríficos e conxeladores
 • lavadoras e secadoras
 • aire acondicionado e ventiladores
 • pantallas electrónicas, incluíndo televisores
 • electrodomésticos de cociña

Ademais, e aproveitando a posibilidade que ofrecen estas etiquetas, inclúen, e segundo o tipo de dispositivo ao que afecten, información que se considera útil para o usuario final: capacidade de carga, consumo de auga, emisións sonoras, dimensións, duración do programa para a que corresponde a etiquetaxe,...

Etiqueta energética tipo con información adicional
Etiqueta enerxética estándar con información adicional

Por último, cómpre sinalar que, paralelamente a este sistema, os pneumáticos e os edificios presentan tamén a súa propia etiquetaxe enerxética.

Rexistro Europeo de Produtos para a Etiquetaxe Enerxética – EPREL

Con vistas a un mellor acceso e transparencia do sistema de etiquetaxe enerxética, despois dun ano de rodaxe, xa está plenamente operativa a web do Rexistro Europeo de Produtos para a Etiquetaxe Enerxética – EPREL polas súas siglas en inglés: European Product Registry for Energy Labeling. . Nela, todos os produtos cuxa etiquetaxe enerxética é obrigatoria deben estar rexistrados antes de poder venderse no mercado comunitario (ben sexa físicamente ou mediante venda en liña), achegando: ficha de información do produto, documentación técnica e control de cumprimento.

A través deste sitio web, os consumidores poden escoller produtos que consomen menos enerxía:

 • A través do código QR que incorpora a etiqueta enerxética do propio produto, o usuario pode consultar as características dun modelo concreto
 • Antes de adquirilos poderán realizar a selección previa que máis lles conveña a través dos filtros de busca da propia EPREL.


Ecodeseño ou deseño ecolóxico

Ademais da etiquetaxe enerxética e de actuar baixo o principio da Comisión Europea de antepoñer a eficiencia enerxética -Energy efficiency first principle-, establecéronse unha serie de requisitos mínimos de eficiencia enerxética que deben cumprir os equipos.consumen enerxía. Pero estes "esixencias de ecodeseño" non se limitan ao consumo enerxético que se produce debido ao uso do propio equipo: buscan reducir os impactos negativos sobre o medio ambiente ao longo de todo o ciclo de vida do dispositivo. Polo tanto, tamén se teñen en conta aspectos como a reciclabilidade dos materiais empregados na súa fabricación, a facilidade de reparación, o consumo en modo stand-by,....

Dado o carácter obrigatorio dos requisitos de ecodeseño, ningún produto que non os cumpra se poderá comercializar dentro da UE. Non obstante, non existe ningún distintivo específico que acredite o cumprimento destes requisitos: está dentro da marcación “CE” que inclúe, entre outras, a conformidade de calquera produto cos requisitos de ecodeseño que lle son de aplicación.

 

Etiqueta Marcado CE
Etiqueta de Marcado CE

Como non podía ser doutro xeito, o proceso de avaliación daqueles produtos aos que afecta este ecodeseño é algo vivo e en constante expansión. Pero, hoxe en día, xa están regulados os dispositivos consumidores de enerxía que inclúen as seguintes categorías:

 1. Produtos de iluminación doméstica e industrial: lámpadas direccionais e non direccionais (incluídas as lámpadas ultravioleta); Lámpadas fluorescentes (sen resistencia incorporada); Lámpadas de descarga de alta intensidade; Balastos e luminarias que poden funcionar con estas lámpadas
 2. Aparellos eléctricos: Ordenadores e servidores; consolas de xogos; Decodificadores simples ou complexos; Modos de espera para equipos de rede; Televisións.
 3. Electrodomésticos: Cociñas; Lavalouzas; Conxeladores; Frigoríficos; Secadores; lavadoras; Aspiradoras.
 4. Dispositivos de calefacción e refrixeración: Aire acondicionado; cociñas; Afeccionados; Radiadores; Ventiladores industriais; aparellos de calefacción local; Aparellos de calefacción local de combustible sólido; Caldeiras de combustible sólido; unidades de ventilación; Quentadores de auga.
 5. Outros produtos: Circuladores; motores eléctricos; Consumo de enerxía nos modos de espera e apagado; fontes de alimentación externas; Aparatos de reprodución gráfica; Transformadores de potencia; Refrixeración profesional; Bombas de auga.

Toda a información relativa ao deseño ecolóxico pódese consultar na web oficial da Comisión.

E a etiqueta ecolóxica?

Finalmente, e a través de acordos voluntarios, desde 1992 existe a posibilidade de que determinados produtos ou servizos sexan distinguidos coa Ecoetiqueta, sempre que estean á vangarda no coidado do medio ambiente. Esta etiquetaxe, constantemente revisada e mellorada, destaca o máximo respecto polo medio ambiente, no funcionamento diario e durante todo o ciclo de vida, e abarca cada vez máis categorías: produtos de limpeza, roupa e téxtiles, equipos electrónicos, mobles e colchóns, papel, aloxamentos vacacionais,...

Ecoetiqueta
Ecoetiqueta

En resumo

O ecodeseño establece os requisitos mínimos obrigatorios que cada produto ten en canto a consumo enerxético e impacto ambiental ao longo do seu ciclo de vida. O cumprimento destes está confirmado pola marca CE.

Unha vez cumpridos os requisitos destes requisitos mínimos, a etiquetaxe enerxética permite clasificar os produtos consumidores de enerxía de máis a menos eficientes, en función dunha escala de letras e cores.

Aqueles produtos que estean por riba da media do seu sector, en canto a impacto ambiental e non só enerxético, poderán adherirse voluntariamente ao programa Ecoetiqueta, que os distinguirá cun distintivo de fácil identificación polos usuarios.

Puntos de contacto

Pola natureza dos 3 apartados anteriores, toda a información relativa a estas materias está unificada nos denominados “Puntos de Contacto Nacionais”, de acordo co Regulamento (UE) 2019/515.

No que se refire a España, designáronse dous niveis de Puntos de Contacto Nacionais:

Nacional:

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

Praza de San Xoán da Cruz s/n

ES-28071- Madrid

buzon-sgcamai@miteco.es

A nivel autonómico:

Podes consultar os diferentes puntos de contacto en EU Ecolabel - Community and Helpdesk (europa.eu)

Etiquetado de apara...

Etiquetado de aparatos consumidores de energía. Panel cocina

Etiquetado de apara...

Etiquetado de aparatos consumidores de energía. Televisión

Etiquetado de apara...

Etiquetado de aparatos consumidores de energía. Televisiones

Etiquetado de apara...

Etiquetado de aparatos consumidores de energía. Led

Etiquetado de apara...

Etiquetado de aparatos consumidores de energía. Aparatos de aire acondicionado

Etiquetado de apara...

Etiquetado de aparatos consumidores de energía. Lavadoras

Etiquetado de apara...

Etiquetado de aparatos consumidores de energía. Cocina

Etiquetado de apara...

Etiquetado de aparatos consumidores de energía. Lámpara de iluminación

Etiquetado de apara...

Etiquetado de aparatos consumidores de energía. frigorífico