Proxecto ODYSSEE-MURE
Ciudad sostenible

Páxina web do proxecto ODYSSEE-MUREProxecto de indicadores e medidas de eficiencia enerxética, iniciado en 1993 baixo a coordinación da ADEME. Desde o seu lanzamento, o proxecto contou co apoio financeiro da Comisión Europea a través de diferentes programas como o Programa SAVE, o Programa Intelligent Energy Europe (IEE), o Programa Horizonte 2020 (H2020), e máis recentemente, dende 2022 o LIFE. Ao longo de 16 fases, o proxecto ampliouse, abarcando actualmente unha rede de 34 organizacións, na súa maioría axencias enerxéticas da UE, ás que na última fase se sumaron 9 países da comunidade da Enerxía (Albania, Bosnia-Herzegovina, Xeorxia, Kosovo, Moldavia). , Montenegro, Macedonia do Norte, Serbia e Ucraína). España participa a través do IDAE desde 1996.

Os obxectivos do proxecto son o seguimento comparativo do progreso dos Estados membros e da UE en materia de eficiencia enerxética mediante o uso de indicadores e a avaliación de medidas de eficiencia enerxética. Para iso, o proxecto baséase en dúas bases de datos correspondentes a indicadores (ODYSSEE) e medidas (MURE) de eficiencia, a partir das cales se desenvolveron diferentes ferramentas que facilitan a análise e seguimento das políticas de eficiencia enerxética a nivel da UE. Estas bases de datos, actualizadas no marco do proxecto, integran 200 indicadores, tanto a nivel global como sectorial, e 2.700 medidas de eficiencia enerxética, cunha ampla cobertura xeográfica.

Nesta nova fase, de 30 meses de duración, seguirase avanzando na actualización e mellora dos indicadores, así como das medidas de eficiencia, tendo en conta as prioridades e tendencias da política enerxética comunitaria, e incorporando novas ferramentas de análise. Trátase de mellorar a dispoñibilidade de información e a capacidade analítica dos Estados membros, brindándolles apoio no cumprimento das súas obrigas adquiridas no marco da Directiva de Eficiencia Enerxética e dos Plans Nacionais de Enerxía e Clima (PNIEC).

Informes nacionais: 

    Outros enlaces de interese: