A nosa historia
Compromiso público con la Eficiencia Energética y las Energías Renovables

1974

Nace como Centro de Estudos da Enerxía e caracterízase por ser un centro directivo da Administración do Estado sen autonomía financeira.

Áreas de actuación:

Execución de estudos sectoriais na industria

Definición de medidas técnicas de conservación da enerxía

Promoción das enerxías renovables

Accións de carácter normativo

1984

Denomínase Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, IDAE, converténdose en Organismo Autónomo con autonomía técnica.

Funcións:

Auditorías e diagnósticos enerxéticos

Plans de electrificación rural

Prediagnósticos e asesorías en diversificación e aforro enerxético

Administración de fondos para subvencións de accións incentivadas

1986

Convértese en Sociedade Estatal con capacidade para prestar os seguintes servizos técnicos e financeiros:

Accións de mellora da eficiencia enerxética.

Planificación e implantación de enerxías renovables.

Actuacións no mercado para promover o aforro e a diversificación da enerxía.

1999

Como Entidade Pública Empresarial con autonomía financeira ten as seguintes competencias:

Mellorar a eficiencia enerxética e fomentar a implantación das enerxías renovables.

Dinamizar o mercado mediante a prestación de servizos técnicos e financeiros para proxectos de innovación que, ademais, sexan replicables.

Plasmar mediante accións a política de eficiencia enerxética e desenvolvemento das enerxías renovables do Ministerio de Industria e Enerxía, ata a creación do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía en 2000, que é o Ministerio do que depende o IDAE ata xullo de 2002.

2002

O Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, con data do 26 de xullo e por Real Decreto 777/2002 queda adscrito ao Ministerio de Economía, a través da Secretaría de Estado de Enerxía, Desenvolvemento Industrial e da Pequena e Mediana Empresa.

2004

O Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, con data 17 de abril do 2004 e por Real Decreto 553/2004, queda adscrito ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, a través da Secretaría de Estado de Enerxía, cuxas competencias quedan aprobadas pola Orde ITC/1102/2004 publicada no B.O.E. Núm. 103 de 28 de abril de 2004.

2011

Por Real Decreto 1887/2011, de 30 de decembro, o IDAE queda adscrito ao Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, a través da Secretaría de Estado de Enerxía.

2016

O Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, inclúe á Secretaría de Estado de Enerxía dentro da estrutura do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.

O seu actual Presidente é Daniel Navia Simón.

2017

Por Acordo da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Función Pública, o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), entidade pública do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, foi designado como Organismo Intermedio para a xestión das actuacións correspondentes ao Obxectivo Temático 4 (Economía Baixa en Carbono - EBC), do Programa Operativo de Crecemento Sustentable FEDER do período 2014-2020.  Esta designación foi ratificada polo Consello de Administración do IDAE celebrado o 2 de xuño de 2017.

Realízase o Real Decreto 903/2017, do 13 de outubro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Digital, na súa disposición final quinta modifica o artigo 1 do Estatuto IDAE. A súa denominación é E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P.

2018

El Real Decreto 595/2018, de 23 de junio, incluye a la Secretaría de Estado de Energía dentro de la estructura del Ministerio para la Transición Ecológica

El Real Decreto 889/2018, de 13 de julio, nombra Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía a Joan Herrera Torres.

2019

El Real Decreto 519/2019, de 6 de septiembre, dispone el cese, a petición propia, de Joan Herrera Torres como Director General del IDAE

El Consejo de Administración del IDAE, sesión nº 282 de 12 de septiembre de 2019, designa a Joan Groizard Payeras como sustituto de la Dirección General del IDAE, en virtud de la competencia que le otorga el apartado 5 del artículo 10 del Estatuto Instituto.

2020

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, incluye a la Secretaría de Estado de Energía dentro de la estructura del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en el que se adscribe al IDAE al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía

El Real Decreto 191/2020, de 28 de enero, nombra a Joan Groizard Payeras Director General del IDAE

Consulte nuestro organigrama