Aforra enerxía

Un dos obxectivos estratéxicos do IDAE é chegar ao consumidor doméstico mediante accións de divulgación, formación e información, de xeito que todos e cada un de nós tomemos conciencia da importancia de consumir a enerxía da maneira máis intelixente posible e, ademais, sen renunciar ao confort.