Energia-adierazleak
Energia-adierazleak

Energia-adierazleek energia-kontsumoa eta kontsumo horren ardura duen jarduera ekonomikoa edo produktiboa erlazionatzen dituzte. Jarraian, sektore- eta denbora-desagregazio maila ezberdineko adierazle-txostenei dagozkien estekak daude.

Intensidades energéticas (2021)(Energia intentsitateak) Bertan, Espainiako eta inguruko herrialdeetako kontsumo-sektore nagusietako energia-intentsitatearen adierazleen bilakaera jasotzen da.

Indicadores de detalle (2021)(Xehetasun adierazleak) Adierazle espezifikoak alderatzea, sektoreen, adarren, erabileraren eta energia iturrien arabera. Zenbait kasutan doikuntzak barne hartzen ditu (eros-ahalmenaren parekotasuna, klima eta egitura), baita intentsitate-aldaerak eragin ezberdinen arabera deskonposatzea ere.

Informe sintético de indicadores de eficiencia energética (2021)(Energia-eraginkortasunaren adierazleen txosten sintetikoa) Energia-eraginkortasuna aztertzeko interesgarri diren parametro eta adierazleen aukeraketa bat jasotzen du, bai maila globalean, bai jarduera sozioekonomikoko sektore nagusien mailan.