Retos e medidas contempladas na folla de ruta do autoconsumo

 Retos

Detectáronse os principais retos aos que debe enfrontarse o autoconsumo, que se agrupan en 7 grandes áreas:

Principales retos que debe enfrentar el autoconsumo

 

Medidas

A Folla de Ruta do Autoconsumo desenvolve 37 medidas para dar resposta a estes retos

 

Tabla de medidas Hoja de ruta del autoconsumo

Tabla de medidas Hoja de ruta del autoconsumo