Historia
Compromiso público con la Eficiencia Energética y las Energías Renovables

1974

Energiaren Ikerketa Zentro gisa sortu zen, eta Estatuko Administrazioaren mendeko baina finantzaketa-autonomiarik gabeko Zuzendaritza Zentro izateagatik ezaugarritu zen.

Jardunbide-arloak:

Industrian ikerketa sektorialak egitea

Energia kontserbatzeko neurri teknikoak zehaztea

Energia berriztagarriak sustatzea

Ekintza arautzaileak egitea

1984

Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua (IDAE) izena hartu zuen, eta autonomia teknikodun organismo autonomoa bihurtu zen.

Zereginak:

Energia-auditoretzak eta -diagnostikoak

Landa-elektrifikaziorako planak

Aurrediagnostikoak eta aholkularitza energia-dibertsifikazioaren eta -aurrezpenaren arloan

Sustatutako ekintzak diruz laguntzeko funtsen administrazioa

1986

Estatuko sozietate bihurtu zen, eta zerbitzu tekniko eta finantzario hauek emateko gaitasuna zeukan:

Efizientzia energetikoa hobetzeko ekintzak.

Energia berriztagarrien plangintza eta ezarpena.

Energia-aurrezpena eta -dibertsifikazioa sustatzeko jarduerak merkatuan

1999

Autonomia finantzariodun enpresa-erakunde publiko gisa, ahal hauek zituen:

Efizientzia energetikoa hobetzea eta energia berriztagarrien ezarpena sustatzea.

Errepikagarriak diren berrikuntza-proiektuetarako zerbitzu tekniko eta finantzarioak emanez, merkatua dinamizatzea.

Ekintzen bidez, Industria eta Energia Ministerioak energia-efizientziaren arloan eta energia berriztagarrien garapenaren arloan zuen politika islatzea, 2000. urtean Zientzia eta Teknologia Ministerioa sortu zen arte. 2002ko uztailera arte, azken ministerio horren mende egon zen IDAE.

2002

Uztailaren 26an, 777/2002 Errege Dekretuaren bidez, Ekonomia Ministeriora atxiki zen Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua, Energiaren, Industria Garapenaren eta Enpresa Txiki eta Ertainen Estatu Idazkaritzaren bidez.

2004

2004ko apirilaren 17an, 553/2004 Errege Dekretuaren bidez, Industria, Turismo eta Merkataritza Ministeriora atxiki zen Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua, Energiaren Estatu Idazkaritzaren bidez. ITC/1102/2004 Aginduan onartu ziren azken horren eskumenak (2004ko apirilaren 28ko BOE, 103. zk.).

2011

Abenduaren 30eko 1887/2011 Errege Dekretuaren bidez, Industria, Energia eta Turismo Ministeriora atxiki zen Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua, Energiaren Estatu Idazkaritzaren bidez.

2016

Azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretuaren bidez, Industria, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioaren egituraren barrura sartu zen Energiaren Estatu Idazkaritza.

Egungo presidentea Daniel Navia Simón da.

2017

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioko Funts Erkideen Zuzendaritza Orokorraren erabakiz, tarteko organismo izendatu da Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua (IDAE), Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioaren erakunde publikoa, 2014-2020 aldiko Hazkunde Jasangarrirako Programa Eragilearen (FEDER) 4. xede tematikoari (Karbono gutxiko ekonomia) dagozkion jarduerak kudea ditzan.  IDAEren Administrazio Batzordeak berretsi du izendapen hori, 2017ko ekainaren 2an.

903/2017 Errege Dekretua, urriaren 13koa, Energia, Turismo eta Agenda Digitala Ministerioaren egitura organikoa garatzen duena. Azken xedapenean bosgarren xedapenek IDAEren Estatutuaren 1. artikulua aldatzen du. Bere deitura E.P.E. Energia Aurrezteko Institutua (IDAE), M.P.

2018

El Real Decreto 595/2018, de 23 de junio, incluye a la Secretaría de Estado de Energía dentro de la estructura del Ministerio para la Transición Ecológica

El Real Decreto 889/2018, de 13 de julio, nombra Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía a Joan Herrera Torres.

2019

El Real Decreto 519/2019, de 6 de septiembre, dispone el cese, a petición propia, de Joan Herrera Torres como Director General del IDAE

El Consejo de Administración del IDAE, sesión nº 282 de 12 de septiembre de 2019, designa a Joan Groizard Payeras como sustituto de la Dirección General del IDAE, en virtud de la competencia que le otorga el apartado 5 del artículo 10 del Estatuto Instituto.

2020

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, incluye a la Secretaría de Estado de Energía dentro de la estructura del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en el que se adscribe al IDAE al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía

El Real Decreto 191/2020, de 28 de enero, nombra a Joan Groizard Payeras Director General del IDAE

Consulte nuestro organigrama