Històri
Compromiso público con la Eficiencia Energética y las Energías Renovables

1974

Neix com a Centre d'estudis de l'energia i es caracteritza per ser un centre directiu de l'Administració de l'Estat sense autonomia financera.

Àrees d'actuació:

Execució d'estudis sectorials a la indústria.

Definició de mesures tècniques de conservació de l'energia.

Promoció de les energies renovables.

Accions de caràcter normatiu.

1984

Es denomina Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, IDAE, convertint-se en organisme autònom amb autonomia tècnica.

Funcions:

Auditories i diagnòstics energètics.

Plans d'electrificació rural.

Prediagnòstics i assessories en diversificació i estalvi energètic.

Administració de fons per a subvencions d'accions incentivades.

1986

Es converteix en societat estatal amb capacitat per proporcionar els següents serveis tècnics i financers:

Accions de millora de l'eficiència energètica.

Planificació i implantació d'energies renovables.

Actuacions al mercat per promoure l'estalvi i la diversificació de l'energia.

1999

Com a entitat pública empresarial amb autonomia financera té les següents competències:

Millorar l'eficiència energètica i fomentar la implantació de les energies renovables.

Dinamitzar el mercat mitjançant la prestació de serveis tècnics i financers per a projectes d'innovació que, a més, siguin replicables.

Plasmar mitjançant accions la política d'eficiència energètica i desenvolupament de les energies renovables del Ministeri d'Indústria i Energia, fins a la creació del Ministeri de Ciència i Tecnologia l'any 2000, que és el ministeri del que depèn l'IDAE fins a juliol de 2002.

2002

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, amb data de 26 de juliol i per Real decret 777/2002, queda adscrit al Ministeri d'Economia, a través de la Secretaria d'Estat d'Energia, Desenvolupament Industrial i de la Petita i Mitjana Empresa.

2004

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, amb data de 17 d'abril de 2004 i pel Real decret 553/2004, queda adscrit al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, a través de la Secretaria d'Estat d'Energia, les competències de la qual queden aprovades per l'Ordre ITC/1102/2004, publicada al BOE n. 103 de 28 d'abril de 2004.

2011

Pel Real decret 1887/2011, de 30 de desembre, l'IDAE queda adscrit al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de la Secretaria d'Estat d'Energia.

2016

El Real decret 424/2016, d'11 de novembre, inclou la Secretaria d'Estat d'Energia dins de l'estructura del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

El seu president actual és Daniel Navia Simón.

2017

Per acord de la Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), entitat pública del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, ha estat designat com a organisme intermedi per a la gestió de les actuacions corresponents a l'Objectiu Temàtic 4 (Economia Baixa en Carboni: EBC), del Programa Operatiu de Creixement Sostenible FEDER del període 2014-2020.  Aquest nomenament ha estat ratificat pel Consell d'Administració de l'IDAE, celebrat el 2 de juny de 2017.

Es publica el Reial Decret 903/2017, de 13 d'octubre, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, en la disposició final cinquena modifica l'article 1 de l'Estatut de l'IDAE. La seva denominació és E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P.

2018

El Real Decreto 595/2018, de 23 de junio, incluye a la Secretaría de Estado de Energía dentro de la estructura del Ministerio para la Transición Ecológica

El Real Decreto 889/2018, de 13 de julio, nombra Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía a Joan Herrera Torres.

2019

El Real Decreto 519/2019, de 6 de septiembre, dispone el cese, a petición propia, de Joan Herrera Torres como Director General del IDAE

El Consejo de Administración del IDAE, sesión nº 282 de 12 de septiembre de 2019, designa a Joan Groizard Payeras como sustituto de la Dirección General del IDAE, en virtud de la competencia que le otorga el apartado 5 del artículo 10 del Estatuto Instituto.

2020

El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, incluye a la Secretaría de Estado de Energía dentro de la estructura del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en el que se adscribe al IDAE al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Energía

El Real Decreto 191/2020, de 28 de enero, nombra a Joan Groizard Payeras Director General del IDAE

Consulte nuestro organigrama