Mesa Nacional de Autoconsumo

A Mesa Nacional de Autoconsumo será un espazo de reflexión e colaboración onde se interpretarán de forma conxunta e coordinada os diferentes aspectos da normativa, e se realizarán propostas consensuadas.

Tamén será un espazo de intercambio de información entre os organismos competentes que mellorará o seguimento da evolución do autoconsumo.

A Mesa Redonda potenciará a coordinación e a información entre administracións que permitirán identificar e xeneralizar as mellores prácticas. Adicionalmente, facilitará información actualizada e fidedigna aos profesionais das distintas administracións públicas para facilitar o seu traballo, reducindo os posibles riscos de atrasos nos prazos ou discrepancias na interpretación do marco normativo que poidan dificultar o despregamento do autoconsumo.

Mesas autónomas

Os comités autonómicos de autoconsumo constitúense para promover o autoconsumo nos seus respectivos territorios e están integrados por axentes públicos como administracións autonómicas, entes municipais e organismos enerxéticos, e axentes privados como distribuidores, comercializadores, asociacións e federacións e empresas do sector. o sector das renovables.

Táboa para o Autoconsumo en Andalucía

Creado en novembro de 2017, está integrado por 21 entidades entre as que se atopan a Axencia Andaluza da Enerxía, que actúa como coordinadora, e a Xunta de Andalucía a través da Dirección Xeral de Enerxía. Organízase en diferentes grupos técnicos de traballo para o desenvolvemento de liñas de actuación prioritarias.

Táboa de autoconsumo enerxético en Castela e León

Constituída o 14 de outubro de 2019, conta co Ministerio de Economía e Facenda a través da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, a Dirección Xeral de Calidade e Sostibilidade Ambiental do Ministerio de Fomento e Medio Ambiente; a Dirección Xeral de Industria do Ministerio de Emprego e Industria; e a Federación Rexional de Municipios e Provincias (FRMP). Ademais, forman parte do mesmo varias distribuidoras e comercializadoras de enerxía eléctrica, asociacións e federacións, así como axencias enerxéticas provinciais.

Mesa Redonda para Impulsar o Autoconsumo Fotovoltaico en Cataluña

Creado en 2017, está dirixido polo Institut Català d'Energia. Participan axentes públicos e privados e organízanse en grupos de traballo temáticos en función das necesidades detectadas pola propia Xunta.

Mesa de Autoconsumo Enerxético da Comunidade de Madrid

Constituída o 20 de decembro de 2018, conta coa participación da Comunidade de Madrid, IDAE e diferentes asociacións e empresas distribuidoras de enerxía.

Táboa de autoconsumo enerxético da Comunidade Valenciana

Táboa de Autoconsumo de Estremadura

Establecida en Mérida o 29 de novembro de 2019 en Mérida, conta coa participación do Goberno de Estremadura, os concellos de Cáceres e Badaxoz, a Axencia Extremeña da Enerxía (AGENEX), FEMPEX, IDAE e outras nove institucións e entidades empresariais privadas do sector. .