Accesibilidad WAI-AA

Declaración de accesibilidade

Este sitio web foi deseñado e programado seguindo as directrices da iniciativa WAI  (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que establece estándares internacionais na creación de contidos web accesibles a todos e a E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P. comprometeuse a facer accesible a súa páxina web, de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.idae.es 

Pautas de accesibilidade

Tomáronse varias medidas para facer máis accesible o sitio web, entre elas:

 • Orde lóxica de presentación dos elementos en pantalla.
 • Texto descritivo das imaxes.
 • Acceso do teclado ás principais opcións.

a. Estado de cumprimento e contido non accesible

Este sitio web cumpre parcialmente co RD 1112/2018 debido ás excepcións que se indican a continuación.

1. Incumprimento do RD 1112/2018 nos seguintes puntos:

 • Nalgunhas páxinas os controis do formulario están sen etiquetas, hai imaxes con etiquetas alt baleiras ou descricións demasiado longas. [Requisito número 9.1.1.1 Controis de usuario para subtítulos e audiodescrición da UNE-EN 301549:2022]
 • A información, a estrutura e as relacións comunicadas a través da presentación poden ser determinadas por software ou estar dispoñibles como texto. [Requisito número 9.1.3.1 Información e relacións da UNE-EN 301549:2022]
 • Nalgunhas páxinas hai erros de visualización ao linealizar, debido ao posicionamento absoluto dalgúns elementos nestas páxinas. [Requisito número 9.1.3.2 Secuencia significativa da UNE-EN 301549:2022]
 • Nalgunhas páxinas non é posible recoller información de formularios a través de software, de forma inequívoca, coherente e/ou personalizada. [Requisito número 9.1.3.5 Secuencia significativa da UNE-EN 301549:2022]
 • Nalgunha páxina a presentación visual do texto e as imaxes do texto ten unha relación de contraste de polo menos 4,5:1. [Requisito número 9.1.4.3 Contraste (mínimo) da UNE-EN 301549:2022]
 • Nalgunha páxina non hai suficiente contraste no contido non textual. [9.1.4.11 Contraste de contido non textual da UNE-EN 301549:2022]
 • Nalgunhas páxinas hai erros nas cabeceiras que non permiten navegar de forma secuencial. [Requisito número 9.2.4.1 Evitar bloqueos da UNE-EN 301549:2022]
 • Nunha páxina web na que se pode navegar e a secuencia de navegación afecta ao seu significado ou ao seu funcionamento, os compoñentes que poden recibir o foco fano nunha orde que conserva o seu significado e operatividade. [Requisito 9.2.4.3 Orde de enfoque da UNE-EN 301549:2022]
 • Nos elementos dos formularios débense introducir correctamente as etiquetas necesarias para evitar erros á hora de introducir os datos. [Requisito número 9.3.3.2 Etiquetas ou instrucións da UNE-EN 301549:2022]
 • O cambio de estado en calquera compoñente da IU non provoca automaticamente un cambio de contexto a non ser que se avise ao usuario. [Número de requisito 9.3.2.2 Ao recibir as anotacións UNE-EN 301549:2022]
 • No contido implementado mediante marcas, os elementos teñen etiquetas de apertura e peche completas; os elementos están aniñados segundo as súas especificacións; os elementos non conteñen atributos duplicados e os ID son únicos, excepto cando as especificacións permiten estas funcións. [Requisito 9.4.1.1 Tramitación da UNE-EN 301549:2022]
 • Para todos os compoñentes da interface de usuario (incluíndo, entre outros: elementos de formulario, ligazóns e compoñentes xerados por scripts), o nome e a función poden ser determinados polo software; os estados, propiedades e valores que pode asignar o usuario pódense especificar por software; e os cambios destes elementos están dispoñibles para a súa consulta polos axentes de usuarios, incluídas as tecnoloxías de asistencia. [Requisito 9.4.1.2 Nome, función, valor da EN 301549:2022]
 • Cando as TIC son unha páxina web, deben cumprir 5 requisitos de cumprimento das Directrices WCAG 2.1 (Nivel de cumprimento, páxinas completas, procesos completos, uso de tecnoloxías compatibles con métodos de accesibilidade e sen interferencias) [Requisito 9.6 Requisitos de cumprimento das Directrices de UNE-EN 301549:2022]

2. Carga desproporcionada: Non procede.

b. Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración foi elaborada o 18 de xaneiro de 2023.

O método utilizado para elaborar a declaración foi unha avaliación realizada por un terceiro (Serinza Solutions SL).

Ferramentas de validación semiautomáticas:

 • Validador HTML (X) do W3C: un servizo gratuíto de validación de código en liña que comproba os documentos para a conformidade coas gramáticas do W3C e outros estándares HTML (X).
 • SortSite é outra ferramenta en liña, da empresa privada Powermapper Software, que permite verificar a accesibilidade dunha páxina web tanto polas WCAG 1.0 e 2.1 como por outros estándares de accesibilidade como a Sección 508 dos EUA.
 • The Wave é unha ferramenta de validación gratuíta que se basea nos estándares WCAG 2.1 e na Sección 508 dos EUA. Está desenvolvido por WebAIM (Accessibility in Mind), unha organización sen ánimo de lucro do Centro para Persoas con Discapacidade da Universidade Estatal de Utah. Este validador non só realiza unha análise detallada da accesibilidade, senón que tamén ofrece información sobre o contido e a estrutura das páxinas para axudar aos desenvolvedores a realizar aquelas tarefas que requiren unha toma de decisións persoais.
 • net Úsase para comprobar problemas de accesibilidade e localizar eses erros no código fonte.
 • Axe Accessibility é unha ferramenta de validación gratuíta que se pode engadir como extensión para diferentes navegadores como Chrome ou Firefox.

Comprobación manual:

 • Confirme que se pode aumentar o tamaño da fonte e que a páxina se pode usar cun tamaño grande.
 • Comproba que hai un bo resaltado visual do elemento que recibe o foco tanto a través do rato como do teclado.
 • Páxinas de proba con diferentes resolucións de pantalla e/ou con diferentes tamaños de ventá.
 • Visualiza as páxinas para que tomen automaticamente o aspecto en "Negro de alto contraste" ou outro similar, seleccionado nas opcións do sistema do ordenador.
 • Comproba o contraste entre o fondo e o texto, tanto no contido como nas imaxes.

c. Observacións e información de contacto

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) como:

 • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web

A través do seguinte correo electrónico  cpatricio@idae.es

As comunicacións serán recibidas e tramitadas polo Departamento de Comunicación e Relacións Institucionais do IDAE.

d. procedemento de solicitude

O 20 de setembro de 2020 entrou en vigor o procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018.

Contido opcional

Este sitio web aplica os requisitos da Norma UNE-EN 301549:2022 considerando as excepcións do RD 1112/2018.

A última revisión de accesibilidade levouse a cabo o 18 de xaneiro de 2023.

O sitio web está optimizado para os navegadores Microsoft Internet Explorer 8.0 ou superior e as últimas versións de FireFox, Safari, Opera e Google Chrome. A resolución web mínima recomendada é 1280×1024.
O sitio web está deseñado para a visualización Responsive, que se mostra de forma óptima en tabletas e dispositivos móbiles. Nestes dispositivos está optimizado para a súa visualización nas últimas versións actuais de Chrome para móbil, Firefox para móbil, Safari móbil, Opera Mini e navegador nativo de Android.
 

 

 

Logo de W3C que indica CSS válidas  Valid XHTML 1.0 Transitional  Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI  Nivel A - WCAG 1.0 WAI