Ajudes en matèria energètica

En esta sección podrá consultar las ayudas publicadas en materia energética en el ámbito Estatal, Autonómico y Local (para capitales de provincia mayores de 200.000 habitantes).  Para facilitar la búsqueda de su interés se editan diferentes boletines que se actualizarán periódicamente. 

 

Ayudas Estatales, podrá optar por consultar las ayudas por índice cronológico o temático.

 

Ayudas de Comunidades Autónomas, las disposiciones se ofrece organizadas por CCAA o clasificadas por temas.

 

Bases de dades/Eines

En aquesta secció posem al seu servei bases de dades en què trobareu informació tant d'empreses de serveis energètics o d'energies renovables, com obtindre informació detallada i comparativa sobre el consum de carburant i les característiques dels cotxes nous posats a la venda a Espanya . Així mateix podrà accedir a diferents eines web i aplicatius informàtics que resideixen a l'IDAE relacionats amb diferents sectors i tecnologies.