Preus de l'energia
Torre alta tensión

Imports associats a les tarifes aplicables al consum de gas i electricitat (preus regulats), preus de venda de combustibles i carburants derivats del petroli i preus de venda de biomassa per a usos tèrmics.

Tarifas reguladas (10/2023)Tarifes regulades (10/2023)

Tarifas reguladas (07/2023) (Corrección de errata según BOE nº 155 de 30 de junio)Tarifes regulades (07/2023) (Correcció d'errada segons BOE núm. 155 de 30 de juny)

Combustibles y carburantes (01/2024)Combustibles i carburants (01/2024)

Combustibles y carburantes (12/2023)Combustibles i carburants (12/2023)

Combustibles y carburantes (11/2023)Combustibles i carburants (11/2023)