Projecte ODYSSEE-MURE
Ciudad sostenible

Web projecte ODYSSEE-MUREProjecte d'indicadors i mesures d'eficiència energètica, iniciat el 1993 amb la coordinació d'ADEME. El projecte ha comptat des del seu llançament amb el suport financer de la Comissió Europea a través de diferents programes com el Programa SAVE, el Programa Intel·ligent Energy Europe (IEE), el Programa Horizon 2020 (H2020), i més recentment, des del 2022 el Programa LIFE. Al llarg de 16 fases, el projecte s'ha anat estenent, cobrint actualment una xarxa de 34 organismes, majoritàriament agències energètiques de la UE, a les quals a la darrera fase s'han sumat 9 països de la comunitat Energètica (Albània, Bòsnia i Hercegovina, Geòrgia, Kosovo, Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Sèrbia i Ucraïna). Espanya participa a través de l'IDAE des del 1996.

Els objectius del projecte són el seguiment comparatiu del progrés dels Estats membres i de la UE en matèria d‟eficiència energètica mitjançant l‟ús d‟indicadors il‟avaluació de mesures d‟eficiència energètica. Per això, el projecte se sustenta en dues bases de dades corresponents a indicadors (ODYSSEE) ia mesures (MURE) d'eficiència, en base a les quals s'han desenvolupat diferents eines que faciliten l'anàlisi i el seguiment de les polítiques d'eficiència energètica a nivell de la UE. Aquestes bases de dades, actualitzades en el marc del projecte, integren 200 indicadors, tant globalment com sectorialment, i 2.700 mesures d'eficiència energètica, d'àmplia cobertura geogràfica.

En aquesta nova fase, de 30 mesos de durada, es continuarà avançant en l'actualització i la millora dels indicadors, així com de les mesures d'eficiència, tenint en compte les prioritats i tendències de la política energètica comunitària, i incorporant noves eines d'anàlisi . Amb això es pretén millorar la disponibilitat d'informació i la capacitat analítica dels estats membres, donant-los suport de cara al compliment de les obligacions adquirides en el context de la Directiva d'Eficiència Energètica i dels Plans Nacionals d'Energia i Clima (PNIECs).

Informes nacionals:

    Altres enllaços d'interès: