Informació i publicacions

L'IDAE genera notícies pròpies de la seva activitat i es fa ressò, a més, d'altres notícies de tercers.

D'altra banda, l'Institut manté una agenda en què reflecteix actes i convocatòries d'interès del sector, així com la participació dels seus tècnics en jornades i seminaris relacionats amb l'eficiència energètica i les energies renovables.

Així mateix, l'Institut, a més de publicar amb caràcter periòdic, informes, estadístiques i balanços, manté un catàleg ampli de publicacions pròpies en diferents formats, des dels convencionals fins als electrònics i interactius de caràcter digital.