Tecnologies

L'impuls a les tecnologies i desenvolupament de projectes que contribueixin a l'eficiència energètica i la diversificació de les fonts d'energia basada en els recursos renovables, han constituït i constitueixen una de les tasques estratègiques encomanades a l'IDAE. Al llarg de les seves tres dècades d'existència, l'Institut ha adquirit un ampli coneixement d'aquestes tecnologies, constituint-se en un referent d'experiència en la matèria, a nivell nacional i internacional, i tant pel que fa a innovació tecnològica com a implantació en els mercats.