Mapa de calor a Espanya
Eina que identifica les demandes de calor i fred al nostre país, així com les instal·lacions existents que poden generar calor i fred residual, incloses les que utilitzen energies renovables

L'IDAE ha engegat el Mapa de calor. Aquesta eina permet ubicar al mapa d'Espanya les demandes estimades de calor i fred de consumidors de tots els sectors d'activitat, així com les instal·lacions que poden generar calor o fred residual, incloses les que utilitzen energia procedent de fonts renovables.

Gràcies a aquesta informació, les administracions responsables de la política energètica a nivell nacional, autonòmic i local, i promotors de projectes energètics, poden identificar zones amb potencial tècnic per dur a terme projectes de calefacció i refrigeració eficient.

El mapa de calor s'emmarca en les obligacions que l'article 14 de la Directiva 2012/27/UE d'Eficiència Energètica, a l'Annex VIII, estableix per als Estats Membres de dur a terme una avaluació del potencial d'ús dels sistemes de calefacció i refrigeració eficients, dacord amb el Reglament Delegat 2019/826. En cas que aquesta avaluació determini l'existència de potencial, els avantatges dels quals superin els seus costos, els Estats han d'adoptar les mesures necessàries perquè es duguin a terme infraestructures de calefacció i refrigeració eficient utilitzant calor residual i energia procedent de fonts renovables.

D'aquesta manera, el mapa inclou:

a) les zones de demanda de calefacció i refrigeració, segons criteris coherents per centrar-se en les zones de densitat energètica dels municipis,

b) les instal·lacions existents i planificades que poden generar calor o fred residual:

  • Instal·lacions tèrmiques de generació de potència tèrmica superior a 50 MW
  • Instal·lacions de cogeneració de potència tèrmica superior a 20 MW
  • Plantes d'incineració de residus
  • Instal·lacions que utilitzen fonts denergia renovable de potència tèrmica superior a 20 MW
  • Instal·lacions industrials de potència tèrmica superior a 20 MW

c) Les xarxes de calefacció i refrigeració existents i planificades.

Conèixer amb exactitud les demandes d'energia tèrmica dels diferents consumidors, ens permet dimensionar els projectes a desenvolupar de manera adequada per aprofitar els recursos disponibles i obtenir els beneficis econòmics i mediambientals més grans.

Per tant, avançar en el desenvolupament del potencial de la calefacció i refrigeració eficient servirà per reduir la nostra dependència energètica ja que disminuirà significativament la demanda de combustibles fòssils en valoritzar calors residuals que, altrament, no s'aprofitarien per satisfer demandes de calor i fred econòmicament justificables.

Cal destacar que les dades utilitzades per a l'elaboració d'aquesta eina són el resultat de determinades estimacions i hipòtesis, ja que no tenen dades estadístiques específiques de demanda de calefacció i refrigeració al nostre país. Per tant, la utilització del mapa de calor no evita la realització destudis complementaris en aquelles zones on sestudiï la realització de determinats projectes energètics.

Ilustrativa Mapa de...

Ilustrativa Mapa de Calor de España