Fosfatos
Son sales de ácido fosfórico e forman parte dos organismos vivos. Adoitan asociarse os deterxentes, onde cumpren a función de abrandar a auga retendo os ións de calcio e magnesio. O seu incontrolado produce alteracións no ecosistema, como o crecemento desordenado de algas, etc.