Pla nacional d'acció d'eficiència energètica 2017-2020

El Pla nacional d'acció d'eficiència energètica 2017-2020, remès a Brussel·les el mes d'abril, respon a l'exigència de l'article 24.2 de la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, que exigeix a tots els Estats membres de la Unió Europea la presentació d'aquests plans, el primer dels quals no més tard del 30 d'abril de 2014 i, a continuació, cada tres anys.

Aquest Pla, que dona continuació al Pla nacional d'acció d'eficiència energètica 2014-2020, es configura com a eina central de la política energètica, l'execució de la qual està permetent aconseguir els objectius d'estalvi i eficiència energètica que es deriven de la Directiva 2012/27/UE.

Accediu al Pla nacional d'acció d'eficiència energètica 2017-2020 a través de la pàgina web de la Comissió Europea