Plan Nacional de Acción para a Eficiencia Enerxética 2017-2020

O Plan Nacional de Acción de Eficiencia Enerxética 2017-2020, remitido a Bruxelas no mes de abril, responde á esixencia do artigo 24.2 da Directiva 2012/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de outubro de 2012, relativa á eficiencia enerxética, que esixe a todos os Estados membros da Unión Europea a presentación destes plans, o primeiro deles como moi tarde o 30 de abril de 2014 e, a continuación, cada tres anos.

Este Plan, que dá continuación ao Plan Nacional de Acción de Eficiencia Enerxética 2014-2020, configúrase como unha ferramenta central da política enerxética, cuxa execución está a permitir alcanzar os obxectivos de aforro e eficiencia enerxética que se derivan da Directiva 2012/27/UE.

Acceda ao Plan Nacional de Acción de Eficiencia Enerxética 2017-2020 a través da páxina Web da Comisión Europea