Execució de rehabilitació energètica de l'envolupant a l'edifici d'habitatges “Óscar” a l'Avda. Castilla y León, 15-27. San Sebastián de los Reyes, Madrid

Edificación
Execució de rehabilitació energètica de l'envolupant a l'edifici d'habitatges “Óscar” a l'Avda. Castilla y León, 15-27. San Sebastián de los Reyes, Madrid

Dades del projecte

Ubicació:   Avda. Castilla y León, 15-27

Localitat:    San Sebastián de los Reyes 
Província:   Madrid
Propietat:   Comunitat de propietaris de l'edifici "Óscar". 

Implementation of energy rehabilitation of the building envelope in the “Óscar” residential building on Avda. Castilla y León, 15 – 27. San Sebastián de los Reyes, Madrid

Edificación
Implementation of energy rehabilitation of the building envelope in the “Óscar” residential building on Avda. Castilla y León, 15 – 27. San Sebastián de los Reyes, Madrid

Project Data

Location:   Avda Castilla y León 15 - 27

Town:    San Sebastián de los Reyes 
Province:    Madrid
Ownership:   “Oscar” Building, residents’ association. 

Ejecución de rehabilitación energética de la envolvente en el edificio de viviendas “Óscar” en Avda. Castilla y León, 15 – 27. San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Edificación
Ejecución de rehabilitación energética de la envolvente en el edificio de viviendas “Óscar” en Avda. Castilla y León, 15 – 27. San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Datos del Proyecto

Emplazamiento:   Avda Castilla y León 15 al 27

Localidad:    San Sebastián de los Reyes 
Provincia:    Madrid
Propiedad:   Comunidad de propietarios Edificio “Óscar”. 

"Óscar" etxebizitza-eraikinean inguratzailearen energia-birgaikuntza egitea, Castilla y León etorbidea 15-27, San Sebastián de los Reyes (Madril) helbidean

Edificación
"Óscar" etxebizitza-eraikinean inguratzailearen energia-birgaikuntza egitea, Castilla y León etorbidea 15-27, San Sebastián de los Reyes (Madril) helbidean

Proiektuaren datuak

Kokalekua:   Castilla y León etorbidea 15-27

Udalerria:    San Sebastián de los Reyes 
Probintzia:    Madril
Jabetza:   "Óscar" eraikineko jabekideen komunitatea. 

Execución de rehabilitación enerxética da envolvente no edificio de vivendas “Óscar” en Avda. Castilla y León, 15 – 27. San Sebastián de los Reyes, Madrid

Edificación
Execución de rehabilitación enerxética da envolvente no edificio de vivendas “Óscar” en Avda. Castilla y León, 15 – 27. San Sebastián de los Reyes, Madrid

Datos do Proxecto

Emprazamento:   Avda Castilla y León 15 ao 27

Localidade:    San Sebastián de los Reyes 
Provincia:    Madrid
Propiedade:   Comunidade de propietarios Edificio “Óscar”. 

Benestar térmico nun espazo climatizado

Edificación
Benestar térmico nun espazo climatizado

Analizar o nivel de calidade ambiental que podemos percibir nun espazo pechado redúcese a probar se estamos confortables ou non. Se nese espazo hai unha única persoa, o resultado non ten discusión; pode atoparse ben ou mal cun 100% de acerto.