Gas canalizado
  Todo aquel que se transporta e distribúe a presión por tubos. O gas natural e o gas cidade son gases canalizados: só o segundo se extrae a partir do petróleo.
  Gas canalizado
  Todo aquel que se transporta e distribúe a presión por tubos. O gas natural e o gas cidade son gases canalizados: só o segundo se extrae a partir do petróleo.
  Gestión electrónica
  Els electrodomèstics que incorporen sistemes electrònics per a la gestió del procés que desenvolupen tenen una major eficiència energètica.
  Gestión electrónica
  Los electrodomésticos que incorporan sistemas electrónicos para la gestión del proceso que desarrollan, tienen mayor eficiencia energética.