Fred comercial i industrial
Las aplicaciones del frío son muy importantes para el desarrollo humano, están plenamente implantadas en nuestro entorno y son imprescindibles para nuestra subsistencia cotidiana

La producció de fred i la seva utilització és una tècnica d'absoluta necessitat per a la nostra subsistència i desenvolupament quotidià, com podem observar en gairebé totes les activitats industrials, terciàries i domèstiques que ens envolten. Per potència i capacitat frigorífica instal·lada, destaca l'activitat industrial sobre la terciària i domèstica, on el sector agroalimentari se situa per davant de la indústria química, farmacèutica i mecànica.

Aquesta tècnica és una de les activitats més sensibles de les cadenes de producció per als sectors esmentats pel grau de fiabilitat que han d'oferir al funcionament i les variacions de càrregues, la prestació de les quals genera un elevat consum d'energia.

La producció de fred presenta un indubtable interès davant dels avenços tecnològics i legislatius que està experimentant aquesta tècnica i que justifica actuar davant dels potencials d'estalvi i de millora energètica que tenen les instal·lacions existents, la reforma de les quals produirà elevats beneficis energètics i econòmics per als seus titulars i el país. 

Aquestes actuacions vindran per la substitució dels equips de compressió que han quedat obsolets davant les noves màquines tecnològicament més avançades, amb altes capacitats en estalvi d'energia per la seva capacitat de modulació a les variacions de la demanda del servei (multietapa, variació de les temperatures de condensació o evaporació); per la implantació de nous sistemes de control, regulació i monitorització, i fins i tot amb els nous fluids refrigerants i les seves exigències específiques; qüestions totes elles d'indubtable interès des d'un punt de vista tècnic.

 

no-alt
no-alt