Araubide Juridikoa
Relación de Leyes y Reales Decretos aplicables

IDAE, Enpresa Erakunde Publikoa den aldetik (EPE), Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak arautzen du, 18/2014 Errege Dekretua, urtarrilaren 17koa, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua (IDAE) onartzen duena, eta kontratu izaerako gainerako arauak, enplegu publikoa, ondare, aurrekontu, diruz lagundutako eta indarrean dagoen administrazio prozedura erkidea aplika daitezkeenak.