Araubide Juridikoa
Relación de Leyes y Reales Decretos aplicables

Ezar daitezkeen legeen eta errege-dekretuen zerrenda

46/1985 Legea, abenduaren 27koa, Estatuaren 1986rako Aurrekontu Orokorrei buruzkoa (hogeita batgarren xedapen gehigarria), Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua zuzenbide publikoko erakundea sortzen duena.

6/1997 Legea, apirilaren 14koa, Estatuko Administrazio Orokorraren antolaketari eta funtzionamenduari buruzkoa. (1997ko apirilaren 15eko BOE, 90. zk.).

50/1998 Legea, abenduaren 30ekoa, zerga-, administrazio- eta gizarte-arloko neurriei buruzkoa (72. artikulua), 1998ko abenduaren 31ko BOE, 313. zk.

20/2012 Errege Lege Dekretua, uztailaren 13koa, aurrekontuen egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei buruzkoa (hamabigarren eta hamahirugarren xedapen gehigarriak)

18/2014 Errege Dekretua, urtarrilaren 17koa, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua (IDAE) onartzen duena. Urriaren 13ko 903/2017 Errege Dekretua, Energiaren, Turismoaren eta Agenda Digitalaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duena. Azken xedapenean bosgarren xedapenetan IDAEren Estatutuaren 1. artikulua aldatzen du eta bere izena E.P.E. bihurtzen da. Energia Aurrezteko Institutua (IDAE), M.P.


 

 

 


 

 

Basque