Efizientzia Energetikorako Nazio Funtsa
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

"Una manera de hacer Europa"

Logotipo UE

Energia Eraginkortasunerako Fondo Nazionala

Energia Eraginkortasunerako Funts Nazionalak (FNEE), urriaren 15eko 18/2014 Legeak eratuta, energia eraginkortasun nazionalaren ekimenak finantzatzea du xede, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012/27/EB Zuzentarauaren 20. artikulua betez. , 2012ko urriaren 25ekoa, 2018/2002 (EB) Zuzentarauak aldatua.

Trantsizio Ekologikoaren eta Erronka Demografikorako Ministerioari atxikita, Energiaren Estatuko Idazkaritzaren bitartez, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak (IDAE) kudeatzen du, 18/2014 Legearen 73. artikuluan ezarritakoaren arabera, gerora aldatua. 23/2020 Errege Lege Dekretua ekainaren 23Koa.

FNEEren baliabideak ekonomia- eta finantza-laguntzarako mekanismoak, laguntza teknikoa, prestakuntza, informazioa edo bestelako neurriak finantzatzera bideratzen dira, sektore ezberdinetan energia-eraginkortasuna areagotzeko, eta horrela, bere osotasunean, nazio-helburua lortzen lagun dezaten. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauaren 7. artikuluan aurreikusitako energia aurreztea, 2018/2002 (EB) Zuzentarauak aldatua.
 

Energia aurrezteko helburu nazionala Europar Batasuneko Energia Eraginkortasunaren Zuzentarauaren arabera

 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012/27/EB Zuzentaraua, 2012ko urriaren 25ekoa, energia-eraginkortasunari buruzkoa, 2009/125/EE eta 2010/30/EB Zuzentarauak aldatzen dituena, eta horren bidez, 2004/8/EE Zuzentarauak eta 2004/8/EE Zuzentarauak indargabetzen dituena. 2006/32/EE, Batasunaren barnean energia-eraginkortasuna sustatzeko esparru komun bat sortu zuen eta ekintza zehatzak ezartzen ditu 2014-2020 aldian energia-aurrezpen metatu garrantzitsua lortzeko.

Aurreko Zuzentarauaren 7. artikuluak estatu kide bakoitzak 2014-2020 aldirako metatutako energia aurrezpenaren zenbatekoa justifikatzeko betebeharra ezarri zuen, Espainiarentzat 15.979 ktep-koa zena.

2014-2020 aldia amaitu ondoren, 2012/27/EB Zuzentaraua aldatu zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 11ko 2018/2002 (EB) Zuzentarauaren bidez, estatu kide bakoitzerako aurrezki-helburu berri bat zehazten duena, 2021erako. -2030 aldia, Espainiaren helburu berria aldi berrirako ezarrita 36.809 ktep izanik.

Energia Eraginkortasunerako Funts Nazionalaren funtzionamendu-mekanismoa

Eraginkortasun Energetikoaren Zuzentarauak ezartzen du estatu kideek behar duten energia-aurrezpena lor dezaketela, bere 7 bis artikuluaren arabera energia-eraginkortasunaren betebeharren sistema ezarriz edo 7 ter artikuluaren arabera ekintza alternatiboko neurriak hartuz. Horrez gain, estatu kideek energia-eraginkortasunaren betebeharren sistema bateratu dezakete politika-neurri alternatiboekin.

Irizpide objektiboetan eta diskriminaziorik gabekoetan oinarrituta, estatu kideek behartutako alderdiak izendatuko dituzte beren lurraldean jarduten duten energia banatzaileen, txikizkako energia saltzeko enpresen eta garraioko erregaien banatzaileen edo txikizkakoen artean. Betebeharra betetzeko beharrezkoa den energia-aurrezpenaren zenbatekoa estatu kideek izendatutako azken bezeroen artean lortuko dute behartutako alderdiek, 7. artikuluko 1. paragrafoaren arabera egindako kalkulua gorabehera, edo, hala erabakitzen badute. Estatu kideek, beste alderdi batzuen aurrezki ziurtatuen bidez, aipatutako 7. artikuluko 6. paragrafoko a) letran azaltzen den moduan.

Aurreko paragrafoen ondorioz, urriaren 15eko 18/2014 Legeak, ekainaren 23ko 23/2020 Errege Lege Dekretuak aldatua, energia-eraginkortasunaren betebeharren sistema nazionala sortzen du, eta, horren ondorioz, gasa eta esleituko zaizkio. elektrizitate-merkataritzako enpresak, petrolio-produktuen handizkako operadoreak eta petrolio-gas likidotuaren handizkako operadoreak, aurrerantzean, betebehar-sistemaren subjektu derrigortuak, energia aurrezteko urteko kuota nazionala, aurrezte-betebeharrak izenekoa.

Urteko energia aurrezteko helburua, derrigorrezko subjektu bakoitzari dagozkion aurrezteko kuotak edo betebeharrak eta horien finantza-baliokidetasuna urtero ezarriko dira Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako sailburuaren aginduz, Jaurlaritzaren Ekonomia Gaietarako Batzorde Ordezkaritzak aldez aurretik adostuta. . Derrigorrezko entitate bakoitzaren urteko energia aurrezteko helburua n-2 urtean aipatutako irakasgai bakoitzari dagozkion energia-salmentak biderkatuz kalkulatuko da (n betebeharraren erreferentzia urtea izanik), urteko batez besteko aurrezpen objektiboa zatitzearen emaitzaz. 2015-2020 aldirako, aipatutako aldi horretan Energia Eraginkortasunerako Funts Nazionalari finantza-ekarpen-betebeharrak ezartzen dizkioten argitaratutako ministerio-aginduetan kontuan hartutako entitate arautu guztien urteko batez besteko salmenta-bolumenarekin zatituta, faktore batez biderkatuta, eta hori guztia alda daiteke. 2021-2030 aldian, 2018/2002 (EB) Zuzentarauak aldatutako 2012/27/EB Zuzentarauaren 7. artikuluan ezarritako azken energia aurrezteko helburua lortzeko, 2021-2030 aldian.

Energia Eraginkortasunerako Funts Nazionalaren finantza-baliabideekin, sektore ezberdinetan energia-eraginkortasuna areagotzeko eta ezarritako nazio-aurrezteko betebeharra lortzen laguntzeko neurriak ezartzen dira. 2021-2030 aldi berrirako, azpimarratzekoa da, energia-aurrezpena lortzeko betebeharra betetzeko jarduketa-neurriak pentsatzeko orduan, pobrezia energetikoa arintzeko beharra kontuan hartu behar dela, energia-eraginkortasuneko neurrien kuota ezarriz. Lehentasunez aplikatzen da ahulen familien artean, pobrezia energetikoaren eraginpean daudenen artean eta, hala badagokio, gizarte-etxebizitzetan.

Jarraipen eta Kontrol Batzordea

Funtsaren gainbegiratze eta kontrola Trantsizio Ekologikoaren eta Erronka Demografikorako Ministerioari atxikitako Jarraipen eta Kontrol Batzorde bati dagokio, Energiaren Estatuko Idazkaritzaren bitartez, zeina, jabearen lehendakaritzapean, honako hauek osatuko baitute. jabeak:

a) Energia Politika eta Meategien Zuzendaritza Nagusia.
b) Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuko (IDAE) Zuzendaritza Nagusiak, M.P.
c) Klima Aldaketaren Espainiako Bulegoa
d) Jaurlaritzako Lehendakaritzako Kabinetearen Ekonomia Saila eta G20.
e) Sailburuordetza hauetako zuzendari nagusi maila duen ordezkari bat:

1.a. Diruzaintza.
2.a. Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioa.
3. Ekonomia eta Eraldaketa Digitaleko Ministerioa.

Batzordeko idazkaria Lehendakariak izendatuko du, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioko Energiaren Estatuko Idazkaritzako funtzionarioen artean, Zuzendariorde Nagusiaren maila duten. Gobernuak, errege-dekretu bidez, Batzordearen osaera alda dezake.

Informazio gehiago

Edozein zalantza edo argitzeko, bai herritarrek, bai edozein enpresa edo erakunde publikok ere, Energia Eraginkortasunari eta Energia Berriztagarriei buruzko Herritarrentzako Informazio Zerbitzura (SICER) bideratu ditzakete euren kontsultak honako bide hauen bitartez: harremanetarako formularioa https://www.idae.es/contacto, email ciudadano@idae.es, Faxa (91 523 04 14), WhatsApp (910 789 894), edo telefono deia (913 146 673).

Gogoratu zure kontsultetan beti adierazi behar duzula gurekin harremanetan jartzen zaren autonomia-erkidegoa edo probintzia zein probintziatik, estatistika arrazoiengatik eta zure kontsulta informazio egokienera bideratu ahal izateko.

Telefono-zerbitzuaren ordutegia: Neguko eguna: astelehenetik ostegunera, 09:00etatik 17:30era. Ostiralean 9:00etatik 15:00etara. Udako saioa, ekainaren 1etik irailaren 30era: astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 15:00etara.

WhatsApp zerbitzuaren ordutegia: Neguko saioa: astelehenetik ostegunera, 09:00etatik 17:30era. Ostiralean 9:00etatik 14:30era. Udako saioa, ekainaren 1etik irailaren 30era: astelehenetik ostegunera, 09:00etatik 15:00etara. Ostiralean 9:00etatik 14:30era.