Solcasa
Financiación de instalaciones solares térmicas en edificios a empresas habilitadas

Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 18 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, que deja sin efectos la de 13 de mayo de 2010, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de empresas colaboradoras en el Programa SOLCASA con empresas del sector de la energía solar térmica en edificios.

 

Espainiako Energia Berriztagarrien 2005-2020 Planaren esparruan, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuko Presidentetzaren Ebazpena argitaratu zen, 2010eko maiatzaren 19an, Estatuko Aldizkari Ofizialean. Ebazpen horren bidez, eraikinetako eguzki-energia termikoari buruzko SOLCASA programan enpresak gaitzeko deialdia eta oinarri arautzaileak ezarri ziren.

BIOMCASA eta GEOTCASA programek bezalaxe, finantzaketa-sistema bat ezartzeko xedea dauka SOLCASA programak, eguzki-energia termikoa erabiliz eraikinetan ur beroa eta klimatizazioa erabiltzen dituztenen premiei egokitutako kalitateko eskaintza sustatzeari begira, Espainiako Energia Berriztagarrien 2005-2010 Planaren esparruan.

Gaituta dauden eta programako betekizunak betetzen dituzten enpresek aurkezten dituzten proiektuak finantzatzeko, 5.000.000 euroko aurrekontu espezifikoa jarri du IDAEk.

Orrialde honetan bertan erantsitako dokumentuetan aurki ditzakezu eskabideak aurkezteko oinarriak eta eskabide-eredua.

PRETEL sistema bateratura sartzeko web-sarbidea

Pretel zehaztapena

 

 

no-alt