Ajuts i finançament
PRTR- UE Next Gener...

PRTR- UE Next Generation- UE

Per a l'impuls d'actuacions i projectes d'eficiència energètica i energies renovables, l'IDAE té, entre les seves funcions, el finançament de projectes i el desenvolupament i gestió de programes d'ajudes públiques que afecten els principals sectors consumidors d'energia.

A més, per al període 2014-2020, l'IDAE desenvolupa tasques d'organisme intermedi per a la gestió de Fons FEDER dedicats a l'economia baixa en carboni dins del Programa operatiu de creixement sostenible.

Els orígens dels recursos gestionats per l'IDAE provenen doncs, fonamentalment, del Fons Nacional d'Eficiència Energètica, Pressupostos Generals de l'Estat i del finançament propi de l'Institut.