Axudas e financiamento
PRTR- UE Next Gener...

PRTR- UE Next Generation- UE

Para o impulso de actuacións e proxectos de eficiencia enerxética e enerxías renovables, o IDAE ten entre as súas funcións o financiamento de proxectos e o desenvolvemento e xestión de programas de axudas públicas que afectan aos principais sectores consumidores de enerxía.

Ademais, para o período 2014-2020, o IDAE desenvolve labores de organismo intermedio para a xestión de Fondos FEDER dedicados á economía baixa en carbono, dentro do Programa Operacional de Crecemento Sustentable.

As orixes dos recursos xestionados polo IDAE proveñen pois, fundamentalmente, do Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, Orzamentos Xerais do Estado e do financiamento propio do Instituto.