W
    Símbol de Watt. És la unitat que expressa la potència en el Sistema Internacional d'Unitats i equival, en el cas de l'energia elèctrica, a 1 Ohm multiplicat per Ampere a el quadrat.
    W
    Símbolo de Vatio. Es la unidad que expresa la potencia en el Sistema Internacional de Unidades y equivale, en el caso de la energía eléctrica, a 1 Ohmio multiplicado por Amperio al cuadrado.