Unidades Básicas de Iluminación
    Són els paràmetres que s’inclouen a l’etiqueta: eficàcia lluminosa, flux lluminós i vida útil, que es defineixen en els seus apartats corresponents.
    Unidades Básicas de Iluminación
    Són els paràmetres que s’inclouen a l’etiqueta: eficàcia lluminosa, flux lluminós i vida útil, que es defineixen en els seus apartats corresponents.