Termia
  Unitat d’energia equivalent a mil quilocalories.
  Termia
  Unidad de energía equivalente a mil kilocalorías.
  Termostato
  É o máis elemental dos equipos de regulación e control. É un aparato que se conecta a unha fonte de calor ou frío para impedir que a temperatura suba ou baixe da prefixada, conectando ou desconectando automaticamente a devandita fonte. Os que teñen ademais a posibilidade de programación horaria chámanse termostatos programadores.
  Termostato
  É o máis elemental dos equipos de regulación e control. É un aparato que se conecta a unha fonte de calor ou frío para impedir que a temperatura suba ou baixe da prefixada, conectando ou desconectando automaticamente a devandita fonte. Os que teñen ademais a posibilidade de programación horaria chámanse termostatos programadores.
  Toneladas equivalentes de petróleo (tep)
  É a enerxía liberada pola combustión dunha tonelada de petróleo, que por definición da Axencia Internacional da Enerxía, equivale a 107 Kcal. A conversión de unidades habituais a tep faise en base aos poderes caloríficos inferiores de cada un dos combustibles considerados.
  Toneladas equivalentes de petróleo (tep)
  É a enerxía liberada pola combustión dunha tonelada de petróleo, que por definición da Axencia Internacional da Enerxía, equivale a 107 Kcal. A conversión de unidades habituais a tep faise en base aos poderes caloríficos inferiores de cada un dos combustibles considerados.
  Turbina eólica
  Màquina rotatòria en què l’energia cinètica del vent es transforma en una altra forma d’energia.
  Turbina eólica
  Máquina rotatorio en la que la energía cinética del viento se transforma en otra forma de energía.