Lluvia ácida
  Modo de propagación da calor por medio de ondas electromagnéticas, sen necesidade de soporte material. Todo corpo emite enerxía radiante en forma de calor ao espazo circundante.
  Reactancia
  También denominada BALASTO. Es un dispositivo insertado entre la fuente de alimentación y las lámparas de descarga con el fin de estabilizar la corriente.
  Reactancia
  También denominada BALASTO. Es un dispositivo insertado entre la fuente de alimentación y las lámparas de descarga con el fin de estabilizar la corriente.
  Reciclado
  Recuperación de recursos que consiste na recollida e o tratamento dun produto usado para empregalo como materia prima na fabricación do mesmo produto ou doutro similar. A estratexia de residuos da Unión Europea distingue entre reutilización, que é a recuperación do produto sen ningunha modificación estrutural, reciclaxe, que é a utilización do material con algúns cambios estruturais, e recuperación, que se refire exclusivamente ao compoñente enerxético.
  Reciclado
  Recuperación de recursos que consiste na recollida e o tratamento dun produto usado para empregalo como materia prima na fabricación do mesmo produto ou doutro similar. A estratexia de residuos da Unión Europea distingue entre reutilización, que é a recuperación do produto sen ningunha modificación estrutural, reciclaxe, que é a utilización do material con algúns cambios estruturais, e recuperación, que se refire exclusivamente ao compoñente enerxético.
  Recirculación
  El procedimiento de recirculación del agua por el sistema de calentamiento, hace que éste sea más eficiente y, por tanto, supone un ahorro de energía.
  Recirculación
  El procedimiento de recirculación del agua por el sistema de calentamiento, hace que éste sea más eficiente y, por tanto, supone un ahorro de energía.
  Regulador-programador
  Dispositivo de accionamento e control que permite a posta en marcha a unha hora prefixada, dun aparato ou unha instalación, asegurando ademais o seu funcionamento adaptado a un valor constante dun determinado parámetro (por exemplo, a temperatura).
  Regulador-programador
  Dispositivo de accionamento e control que permite a posta en marcha a unha hora prefixada, dun aparato ou unha instalación, asegurando ademais o seu funcionamento adaptado a un valor constante dun determinado parámetro (por exemplo, a temperatura).
  Reóstato
  Dispositivo utilizado para graduar a intensidade luminosa da fonte de luz. Os tradicionais de tipo mecánico non supoñen aforro de enerxía, xa que consisten nunha resistencia pola que se fai pasar a corrente disipando calor polo efecto Joule. Os do tipo electrónico ao limitar a onda de intensidade, si que implican un aforro enerxético efectivo.
  Reóstato
  Dispositivo utilizado para graduar a intensidade luminosa da fonte de luz. Os tradicionais de tipo mecánico non supoñen aforro de enerxía, xa que consisten nunha resistencia pola que se fai pasar a corrente disipando calor polo efecto Joule. Os do tipo electrónico ao limitar a onda de intensidade, si que implican un aforro enerxético efectivo.
  Residuo radiactivo
  Combustible nuclear que xa foi utilizado nunha Central Nuclear, pero, segue conservando a radioactividade, polo que debe gardarse en instalacións especiais e moi custosas.
  Residuo radiactivo
  Combustible nuclear que xa foi utilizado nunha Central Nuclear, pero, segue conservando a radioactividade, polo que debe gardarse en instalacións especiais e moi custosas.
  Rotor eólico
  Sistema de pales que subministra la força que mou el generador.
  Rotor eólico
  Sistema de palas que suministra la fuerza que mueve el generador.
  RSU (Residuos Sólidos Urbanos)
  Residuos residenciales, industriales e institucionales, que pueden producir energía útil.
  RSU (Residuos Sólidos Urbanos)
  Residus residencials, industrials i institucionals, que poden produir energia útil.
  Enfriamiento Progresivo
  O ciclo de arrefriamento progresivo nunha secadora, permite aproveitar mellor a calor do secado e ademais evita a formación de engurras, facilitando posteriormente o emprego do ferro de pasar, o que tamén repercute nun aforro de enerxía.