Onda magnética
    Manifestación física dun campo magnético. Os campos magnéticos van asociados a calquera corrente eléctrica. Empréganse para provocar a vibración das moléculas de auga dos alimentos, e por tanto o seu quentamento.
    Onda magnética
    Manifestación física dun campo magnético. Os campos magnéticos van asociados a calquera corrente eléctrica. Empréganse para provocar a vibración das moléculas de auga dos alimentos, e por tanto o seu quentamento.