Microclima
  Condicions climàtiques existents en un espai determinat i diferenciades de la climatologia de l'espai circumdant.
  Microclima
  Condiciones climáticas existentes en un espacio determinado y diferenciadas de la climatología del espacio circundante.
  Minicentral hidráulica
  Aprofitament hidràulic d’una potència màxima de deu megawatts.
  Minicentral hidráulica
  Aprovechamiento hidráulico de una potencia máxima de diez megavatios.
  MW
  Símbol per al megawatt. Unitat de potència elèctrica que equival a un milió de watts.
  MW
  Símbolo para el megavatio. Unidad de potencia eléctrica que equivale a un millón de vatios.