kWh
    Símbolo para o quilowatt-hora, unidade de enerxía eléctrica no Sistema Internacional de Unidades, equivalente a 3,6 millóns de Xulios e que expresa a enerxía que produce un equipo xerador, de 1 quilowatt de potencia durante unha hora, ou consome un equipo consumidor da mesma potencia durante o mesmo tempo.
    kWh
    Símbolo para o quilowatt-hora, unidade de enerxía eléctrica no Sistema Internacional de Unidades, equivalente a 3,6 millóns de Xulios e que expresa a enerxía que produce un equipo xerador, de 1 quilowatt de potencia durante unha hora, ou consome un equipo consumidor da mesma potencia durante o mesmo tempo.