E-Diesel
  Mestura de gasóleo e bioetanol que, xunto cun aditivo que favorece a súa estabilidade e mellora as súas características en relación á lubricidade e o índice de cetano, pode ser empregada en motores diésel sen modificacións relevantes.
  E-Diesel
  Mestura de gasóleo e bioetanol que, xunto cun aditivo que favorece a súa estabilidade e mellora as súas características en relación á lubricidade e o índice de cetano, pode ser empregada en motores diésel sen modificacións relevantes.
  Ecotasa
  Impuesto ecológico que grava los transportes y las fuentes de contaminación.
  Ecotasa
  Impost ecològic que grava els transports i les fonts de contaminació.
  EER
  Coeficiente de Eficiencia Enerxética dunha máquina frigorífica movida por motores eléctricos, en réxime de refrixeración. É igual á relación entre a potencia frigorífica entregada pola máquina ao fluído portador e a potencia útil absorbida. É adimensional.
  EER
  Coeficiente de Eficiencia Enerxética dunha máquina frigorífica movida por motores eléctricos, en réxime de refrixeración. É igual á relación entre a potencia frigorífica entregada pola máquina ao fluído portador e a potencia útil absorbida. É adimensional.
  Efecto invernadero
  É o efecto de atrapar a calor do sol, debido ao cambio de lonxitude de onda que se produce na radiación solar ao atravesar determinados medios e logo non poder volver escapar á atmosfera. Cando hai exceso dalgúns gases, como o CO2, este efecto aumenta artificialmente, con perigo de que eleve a temperatura e se provoquen desertizacións, diminución das masas de xeo polares e inundacións.
  Efecto invernadero
  É o efecto de atrapar a calor do sol, debido ao cambio de lonxitude de onda que se produce na radiación solar ao atravesar determinados medios e logo non poder volver escapar á atmosfera. Cando hai exceso dalgúns gases, como o CO2, este efecto aumenta artificialmente, con perigo de que eleve a temperatura e se provoquen desertizacións, diminución das masas de xeo polares e inundacións.
  Eficiencia Energética
  Conxunto de programas e estratexias para reduci-la enerxía que empregan determinados dispositivos e sistemas sen que se vexa afectada a calidade dos servicios subministrados.
  Eficiencia Energética
  Conxunto de programas e estratexias para reduci-la enerxía que empregan determinados dispositivos e sistemas sen que se vexa afectada a calidade dos servicios subministrados.
  Energía Verde
  Energia que es produeix amb recursos renovables.
  Energía Verde
  Energía que se produce con recursos renovables.
  Energy Star
  Programa introducido en 1992 pola Axencia para a Protección Ambiental (EPA). Energy Star é un programa de etiquetado voluntario coa finalidade de identificar e promove-los produtos que aforran enerxía, para así reduci-la contaminación.
  Energy Star
  Programa introducido en 1992 pola Axencia para a Protección Ambiental (EPA). Energy Star é un programa de etiquetado voluntario coa finalidade de identificar e promove-los produtos que aforran enerxía, para así reduci-la contaminación.
  Enfriamiento Progresivo
  O ciclo de arrefriamento progresivo nunha secadora, permite aproveitar mellor a calor do secado e ademais evita a formación de engurras, facilitando posteriormente o emprego do ferro de pasar, o que tamén repercute nun aforro de enerxía.
  Calentamiento de la tierra

  Canvis en la temperatura superficial i de l'aire que es produeixen a causa de l'efecte hivernacle induït per l'emissió a l'aire de gasos com el diòxid de carboni o el metà.

  Ahorro de Energía