Energiaren prezioak
Torre alta tensión

Gasaren eta elektrizitatearen kontsumoari (prezio arautuak), petroliotik eratorritako erregaien eta erregaien salmenta-prezioei eta erabilera termikorako biomasaren salmenta-prezioei dagozkien tasekin lotutako zenbatekoak.

Tarifas reguladas (10/2023)Tarifa arautuak (2023/10)

Tarifas reguladas (07/2023) (Corrección de errata según BOE nº 155 de 30 de junio)Tarifa arautuak (2023/07) (Ekainaren 30eko 155. BOEren araberako erraten zuzenketa)

Combustibles y carburantes (01/2024)Erregaiak eta erregaiak (2024/01)

Combustibles y carburantes (12/2023)Erregaiak eta erregaiak (2023/12)

Combustibles y carburantes (11/2023)Erregaiak eta erregaiak (2023/11)