Consultar ás Entidades con competencias en autoconsumo nas distintas Comunidades Autónomas

A tramitación administrativa das instalacións de autoconsumo é competencia autonómica, polo que para resolver dúbidas concretas sobre a tramitación administrativa é preciso dirixirse aos servizos enerxéticos da comunidade autónoma onde estea situada a instalación.

Para obter máis información sobre trámites, axudas, etc., pode dirixirse á axencia enerxética da súa comunidade autónoma.