Proxección internacional

O IDAE, como organismo da Secretaría de Estado de Enerxía, ten unha destacada proxección internacional en materia de enerxía marcada por dous dos seus obxectivos estratéxicos: a promoción da presenza de empresas españolas nos mercados internacionais e a representación institucional nos programas europeos e nos foros e redes internacionais.

As actividades pódense agrupar en dous grandes sectores: a Colaboración coa Unión Europea, coa finalidade de apoiar a coordinación da política de enerxía nacional coas políticas comunitarias e promover a participación española nos programas comunitarios para incrementar a taxa de retorno; e a Cooperación Internacional con outras institucións e outras rexións nas que o empresariado español pode achegar a súa experiencia, tecnoloxía e coñecemento e así contribuír á internacionalización da empresa española.

 

Colaboración coa Unión Europea

As principais actividades refírense ao seguimento da política enerxética da Unión Europea e á participación en distintos grupos de traballo e comités. O IDAE participa activamente nos traballos derivados do Plan Estratéxico de Tecnoloxías Enerxéticas da Unión Europea (SET Plan) e en particular nas súas iniciativas industriais. Ademais realiza un gran labor de difusión do Programa Marco de Investigación e Innovación HORIZON 2020 prestando asesoramento a entidades españolas e conta cun técnico destacado como Punto Nacional de contacto do Reto Social de Enerxía: Enerxía Segura, Limpa e Eficiente.

Por outra banda, o IDAE tamén participa en proxectos dentro destes programas europeos: Así, actualmente, está presente nos proxectos ODYSSEE MURE, Fair RHC Options and Trade (FRONT), así como nas tres Accións Concertadas para o seguimento da transposición das respectivas Directivas de  eficiencia enerxética (EED), de fomento do uso de enerxía procedente de  fontes renovables (RES Directive) e de eficiencia enerxética dos edificios (EPBD).

Ademais, o IDAE coopera con outros países europeos, ben a través das súas axencias da enerxía na Rede Europea de Axencias Nacionais de Enerxía (EnR) ou en proxectos de cooperación europea, como ePANACEA: Metodoloxía holística: cálculo dos edificios de eficiencia enerxética, DRES2Market: enfoques técnicos, comerciais e regulamentarios para mellorar a participación das enerxías renovables nos mercados de electricidade e servizos auxiliares, ONEnet: unha rede para Europa.

A actividade concéntrase, por unha banda, na participación en iniciativas e organizacións internacionais e multilaterais representando ou apoiando á Administración Española e, por outra, no desempeño de actividades, como son a cooperación e a asistencia técnica, en diferentes áreas xeográficas. O IDAE realiza o seguimento e participa nas diferentes reunións da Axencia Internacional de Enerxías Renovables (IRENA), fundada en 2009 en Bonn (Alemaña). A súa orixe radica nunha iniciativa alemá á que se sumaron Dinamarca e España, co obxectivo de promover o uso das enerxías renovables en todo o mundo. O IDAE tamén traballa nas actividades enmarcadas na Clean Energy Ministerial (CEM), onde España lidera xunto con Alemaña e Dinamarca o grupo de traballo multilateral solar e eólico, unha das tres iniciativas nas que España participa. Dentro desta iniciativa, e contando co liderado de IRENA, presentouse xa un Atlas Global Solar e Eólico, que se quere ampliar a outras tecnoloxías, Global Atlas, a asociación para o coñecemento en enerxías renovables, IRENA Renewable Energy Learning Partnership (IRELP), o Diagnóstico de Necesidades de Desenvolvemento de Capacidades en Enerxías Renovables nos sectores solar e eólico (CaDRE). En relación coa Axencia Internacional da Enerxía (AIE), o IDAE participa nos agora denominados TCPs Technology Collaboration Programmes, anteriormente Implementing Agreements (IAs), que consisten en máis de 40 proxectos de investigación, desenvolvemento e demostración no campo da enerxía, así como en diferentes grupos de traballo: tecnoloxías enerxéticas de uso final, tecnoloxías de enerxías renovables e de eficiencia enerxética. O IDAE participa activamente no grupo de traballo sobre tecnoloxías enerxéticas de uso final (EUWP) onde destacan as dúas reunións anuais a través das cales o IDAE impulsa e coordina a participación de empresas españolas na rede dos TCPs. Outros foros nos que o IDAE contribúe como representación nacional son, entre outros, a European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES), o Global Bioenergy Partnership (GBEP) e a Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), que organiza as IREC (International Renewable Energy Conferences, xunto cos gobernos nacionais.

As zonas prioritarias de colaboración son a rexión de América Latina e a do Mediterráneo. En América Latina, o IDAE levou a cabo varios proxectos de cooperación tecnolóxica, por exemplo o proxecto Tech4CDM, sobre tecnoloxías de enerxías renovables e de eficiencia enerxética para a xeración de mecanismos de desenvolvemento limpo, mantendo colaboracións bilaterais con practicamente todos os países máis destacados da rexión, así como contacto con organismos moi relevantes, como é o caso da Organización Latinoamericana da Enerxía (OLADE).

Na rexión do Mediterráneo, o IDAE participa activamente nas actividades relacionadas coas enerxías renovables e a eficiencia enerxética da Unión polo Mediterráneo (UpM).

Ademais, o IDAE participa en proxectos da Cooperación Española ou cofinanciados con fondos europeos, así como en actividades de cooperación bilateral cos distintos países da zona. Destaca un proxecto de “irmandamento con Xordania”, financiado pola Comisión Europea, no que o IDAE participou xunto con Rede Eléctrica de España (REE), prestando asesoramento a NEPCO, o operador da rede eléctrica xordana, na integración das enerxías renovables no seu sistema eléctrico e na optimización da súa rede de transmisión (finalizado en 2016).

Así mesmo, o IDAE é membro fundador da Asociación Mediterránea de Axencias Nacionais de Enerxía (MEDENER)www.medener.org

Posta en marcha do proxecto MEETMED (Mitigation Enabling Energy Transition in the Mediterranean Region) de MEDENER, financiado pola Comisión Europea. Accede a toda a información en: https://meetmed.org

En África , ademais de cos países mediterráneos, o IDAE colabora desde 2010 na posta en funcionamento do Centro Rexional para as Enerxías Renovables e a Eficiencia Enerxética (ECREEE) da Comunidade Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que ten como obxectivo promover as enerxías renovables e a eficiencia enerxética no quince países de África occidental agrupados na CEDEAO, e que conta co apoio financeiro de España a través da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID). Por último, é importante destacar o contacto entre o IDAE e outros países a través das Oficinas Comerciais das Embaixadas de España.

 

Outra información de interese

HORIZON 2020

Programa LIFE

REN 21. Renewables Global Status Report GSR. Resumen anual completo del estado de las energías renovables.

VI Convocatoria de Financiación de Proyectos de Energía Renovable, reproducibles, escalables y de carácter transformador, en los países en desarrollo. Acceda a la información sobre las solicitudes de financiación, participar como experto o conocer más sobre las oportunidades de cofinanciación. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD)  han colaborado en la provisión de un Fondo de Proyectos conjunto para apoyar proyectos de energía renovable replicables, escalables y potencialmente transformadores en países en desarrollo

 

Se desexa recibir máis información, pode porse en contacto co Departamento Internacional.

no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt
no-alt