Solcasa
Financiación de instalaciones solares térmicas en edificios a empresas habilitadas

Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 18 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, que deja sin efectos la de 13 de mayo de 2010, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de empresas colaboradoras en el Programa SOLCASA con empresas del sector de la energía solar térmica en edificios.

 

No marco do Plan de Enerxías Renovables en España 2005-2010, o 19 de maio de 2010 foi publicada no Boletín Oficial do Estado a Resolución da Presidencia do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se establece a convocatoria e bases correspondentes para a habilitación de empresas no Programa SOLCASA, de enerxía solar térmica en edificios.

Do mesmo xeito que cos Programas BIOMCASA e GEOTCASA, este Programa pretende establecer un sistema de financiamento que impulse unha oferta de calidade adaptada ás necesidades dos usuarios de auga quente e climatización en edificios, utilizando enerxía solar térmica, todo iso no marco do Plan de Enerxías Renovables en España 2005-2010.

Para o financiamento dos proxectos presentados polas empresas habilitadas que cumpran cos requisitos do Programa, o IDAE dispuxo un orzamento específico por importe de 5.000.000 euros.

A presentación de solicitudes efectuarase conforme ás bases e ao modelo de solicitude que se poden atopar nesta mesma páxina como documentos adxuntos.

Acceso web ao Sistema Harmonizado Pretel

Especificación Pretel

 

 

no-alt