Uso eléctrico

As renovables de uso eléctrico son as que permiten a xeración de enerxía eléctrica para a súa incorporación á rede; ou para autoconsumo, con tecnoloxías solares, eólica e biomasa, sendo a vantaxe desta última a de ser o único recurso renovable totalmente xestionable.

Galería imágenes