Proyecto BiomassPolicies (Intelligent Energy Europe)

O IDAE participou no proxecto BiomassPolicies, enmarcado no programa Intelligent Energy Europe (IEE) da Comisión Europea.

O obxectivo do proxecto era a definición das actuacións máis eficientes para alcanzar un aproveitamento óptimo dos recursos nas cadeas de subministración para a produción de bioenerxía en Europa a curto (2020) e medio (2030) prazo. Para iso, consideráronse elementos relacionados coa sustentabilidade, a eficiencia e a competitividade, co fin de determinar os mecanismos que permitan, a nivel nacional e rexional, favorecer estas tres características no desenvolvemento do sector.

O proxecto tivo unha duración de 36 meses (de abril de 2013 a marzo de 2016) e os aspectos fundamentais nos que se centrou son:

Definición das principais cadeas de valor por rexións e por estados membros e descrición dos diferentes usos da biomasa.

Desenvolvemento dun esquema integrado de actuacións que permita alcanzar os obxectivos establecidos nos PANER para biocarburantes e para usos térmicos e eléctricos da biomasa e, ao mesmo tempo, aproveitar os recursos de forma óptima tamén para outras aplicacións (alimentación, gandaría, fabricación de diversos materiais), garantindo, ademais, a sustentabilidade dos procesos.

Elaboración de informes que permitan aos estados membros coñecer as cadeas de bioenerxía máis eficientes en termos técnicos e de sustentabilidade.

Ademais do IDAE, participaron as entidades que se indican a continuación:

Axencias de Enerxía:  AEA (Austria), CRES (Grecia), DENA (Alemaña), EIHP (Croacia), FNR (Alemaña), KAPE (Polonia), NL Agency (Holanda), SIEA (Eslovaquia). 

Asociacións sectoriais:  AEBIOM (Europa). 

Centros de Investigación: ECN (Holanda), IINAS (Alemaña), Imperial College London (Gran Bretaña), Stichting DLO – Alterra (Holanda), VITO (Bélxica).

Outros axentes: Porto de Róterdan (Holanda)

Entre as actividades que se realizaron a nivel nacional, hai que destacar a celebración na sede do IDAE de catro reunións coa participación de representantes dos distintos ámbitos do sector.

Primeiro obradoiro nacional do proxecto Biomass Policies

Tivo lugar o 4 de novembro de 2013, cos seguintes obxectivos:

Determinar as cadeas de valor que permitan aproveitar mellor os recursos existentes e alcanzar os obxectivos establecidos nos plans nacionais.

Determinar as barreiras existentes para o uso óptimo da biomasa.

Determinar que actuacións poderían contribuír á eliminación das barreiras detectadas e ao desenvolvemento das devanditas cadeas de valor.

 

Segundo obradoiro nacional do proxecto Biomass Policies

Celebrouse o 30 de outubro de 2014 e abordáronse os seguintes asuntos:

Situación actual das tarefas do proxecto.

Cadeas de valor preseleccionadas para a súa análise detallada no proxecto (3 por país).

Datos preliminares de potenciais e custos de biomasa.

 

Terceiro obradoiro nacional do proxecto Biomass Policies.

Realizouse o 2 de xuño de 2015 e tratáronse os seguintes asuntos:

Situación actual das tarefas do proxecto (especialmente nos grupos de traballo WP2. Value Chains, WP3. Current Policy, WP4. Future Policy Formation e WP5. National Packages).

Cadeas de valor seleccionadas para a súa análise detallada no proxecto (documentos de potenciais e análises DAFO).

Seguintes actividades previstas, con especial atención á participación dos axentes do sector no desenvolvemento das mesmas.

Inicio dun proceso participativo e presentación da consulta exposta para comezar os traballos de elaboración do marco normativo integrado.

 

Cuarto obradoiro nacional do proxecto Biomass Policies 

Realizouse o 8 de marzo de 2016 e o obxectivo era comentar os seguintes temas:

Situación actual das tarefas do proxecto (especialmente nos grupos de traballo WP3. Current Policy, WP4. Future Policy Formation e WP5. National Packages).

Resultados dos traballos de Benchmarking no WP3 (presentación do informe realizado e resumo das principais conclusións).

Esquema preliminar de marco integrado desenvolvido no WP4.

no-alt