Estudis, informes i estadístiques

IDAE participa en nombroses iniciatives per aprofundir en el coneixement tant de l'estat de situació com del potencial de desenvolupament d'oportunitats en matèria d'energies renovables, nous vectors energètics o eficiència energètica.

Així mateix, participa en l'elaboració d'estadístiques, el càlcul d'indicadors i els reports de l'àmbit energètic destinats a l'Oficina Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT), a la Comissió Europea en el marc del seguiment dels Plans Nacionals Integrats d'Energia i Clima, a l'Agència Internacional de l'Energia, així com altres organismes nacionals o internacionals amb què es manté una relació de col·laboració.

IDAE també participa des de fa més d'una dècada en el projecte ODYSSEE-MURE, recolzat per la Comissió Europea, l'objectiu principal del qual és el seguiment comparatiu del progrés dels Estats membres i de la UE en matèria d'eficiència energètica mitjançant l'ús d'indicadors energètics i lavaluació de mesures deficiència energètica./informacio-i-publicacions/estudis-informes-i-estadistiques

Últimes notícies

El IDAE inicia un estudio de monitorización de la pobreza energética (L'IDAE inicia un estudi de monitorització de la pobresa energètica)

 

D'interès

Accediu als informes i estadístiques energètiques publicats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic