Biomcasa II
Eraikinetan biomasa termikoko proiektuak egiteko programa

Anuncio de Finalización y Cierre del Programa Biomcasa II.
(publicado el 16/06/2020)

 
El Consejo de Administración del IDAE, en su sesión nº 289 celebrada telemáticamente el 18 de marzo de 2020, acordó y aprobó la finalización y cierre del programa BIOMCASA II de este Instituto, ordenando la publicación del anuncio previsto en el apartado decimoquinto de la convocatoria y bases correspondientes al mismo (Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Consejo de Administración del IDAE), en la página web de IDAE, con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de efectos de dicha finalización y cierre que se establezca, a tal fin, por parte de la Dirección General de este Instituto, todo ello sin perjuicio de la vigencia de los derechos y obligaciones que, para las empresas habilitadas, se hubieran establecido para la ejecución de los proyectos de financiación que a la fecha de finalización del programa se encontrasen en curso.
 
La Dirección General del IDAE acuerda que la fecha de finalización y cierre del programa Biomcasa II sea el 1 de octubre de 2020.
 

____________________________________________________

2013ko urtarrilaren 14an, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren Administrazio Kontseiluaren 2012ko azaroaren 13ko Ebazpena argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean. Ebazpen horren bidez, BIOMCASA II programan laguntzen duten enpresak gaitzeko deialdia eta oinarri arautzaileak ezarri ziren. 

Espainiako eraikinetan biomasa termikoko proiektuak egitea sustatzen eta horiek finantzatzen jarraitzea da programaren xedea, proiektu mota horietan aurrera egitea eta programara enpresa berriak sartzea ahalbidetze aldera.

Energia Zerbitzuetako Enpresen (ESE) merkatuak biomasaren arloan egin duen bilakaera eta oro har eskuratu den eskarmentua kontuan hartuta, 5.000.000 euroko inbertsio-aurrekontuarekin hornitu da programa, eta, aldi berean, merkatuko baldintzetatik hurbil dagoen egoerara egokitu dira finantza-baldintzak; bai gaitutako enpresen eta proiektuen gaineko kontrol-baldintza handiagoekin, bai kontrolerako beste neurri batzuekin; hala nola, PRETEL telesegimendu-sistema ezarriz programaren bidez finantzatzen diren instalazio guztietan.

Orrialde honetan bertan erantsitako dokumentuetan aurki ditzakezu eskabideak aurkezteko oinarriak eta eskabide-eredua.

 

PRETEL sistema bateratura sartzeko web-sarbidea

Pretel zehaztapena

 

Eraikinetako biomasa termikoko instalazioen gida teknikoa (2009)

no-alt