Feitos

Execución das primeiras auditorías enerxéticas na industria española.

Impulso da coxeración como tecnoloxía de eficiencia enerxética.

Desenvolvemento do mecanismo de Financiamento por Terceiros para proxectos de eficiencia enerxética e enerxías renovables.

Impulso ao desenvolvemento tecnolóxico e fornos de cocción rápida de porcelana (aforro dun 80%).

Promoción da introdución do gas na industria española, substituíndo a electricidade dos fornos eléctricos na industria siderúrxica e cerámica.

Participación nos primeiros parques eólicos españois e contribución ao desenvolvemento da tecnoloxía nacional para esta xeración.

Impulso ao desenvolvemento e posta en funcionamento das pequenas centrais hidráulicas, mediante rehabilitacións ou novas construcións.

Impulso á innovación na área solar, con participación en proxectos de refrixeración a partir de enerxía solar térmica, de alta concentración e integración arquitectónica na área fotovoltaica e nunha das primeiras centrais solares termoeléctricas postas en funcionamento.

Elaboración dos sucesivos plans de Aforro e Eficiencia Enerxética e Enerxías Renovables.

Xestión de fondos públicos

Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética.

Fondos FEDER do programa Operativo de Desenvolvemento Sustentable.

 

no-alt
no-alt