Mugarriak

Lehenengo energia-ikuskaritzak egitea Espainiako industrian.

Kogenerazioa bultzatzea, efizientzia energetikorako teknologia gisara.

Hirugarrenen finantzaketa-mekanismoa garatzea, efizientzia energetikoaren eta energia berriztagarrien proiektuetarako.

Garapen teknologikoa eta portzelana erretzeko egosketa azkarreko labeak (% 80ko aurrezpena) sustatzea.

Industria espainiarrean gasa sartzea sustatzea, siderurgia- eta zeramika-industrian labe elektrikoen elektrizitatea ordezkatu dezan.

Espainiako lehenengo haize-parkeetan parte hartzea, eta belaunaldi honetarako teknologia nazionalaren garapenean laguntzea.

Zentral hidrauliko txikiak garatzea eta abiaraztea sustatzea, birgaikuntzen edo eraikuntza berrien bidez.

Eguzkiaren arloko berrikuntza bultzatzea, eguzki-energia termikoaren bitartezko kontzentrazio handiko hozketa-proiektuetan parte hartuz, eta integrazio arkitektonikoa sustatzea arlo fotovoltaikoan eta abiarazi den lehenengotariko eguzki-zentral termoelektriko batean.

Energia-aurrezpenerako eta -efizientziarako eta energia berriztagarrietarako ondoz ondoko planak egitea.

Funts publikoak kudeatzea

Efizientzia Energetikorako Nazio Funtsa.

Garapen Jasangarrirako Programa Eragileko FEDER funtsak.

 

no-alt
no-alt