Hoja de Ruta del Autoconsumo

El Full de Ruta de l'Autoconsum dóna compliment a la mesura 1.4 del PNIEC, que preveu l'elaboració d'una Estratègia Nacional d'Autoconsum. S'hi defineixen els objectius i les línies d'actuació per assolir-los i dóna compliment al mandat de fer aquest document.

Té com a principal motivació identificar els reptes i oportunitats i establir mesures per al compliment del potencial de desenvolupament del sector i s'hi fixen els objectius següents:

  • Establir el potencial de penetració de l?autoconsum per tipus de consumidor.
  • Establir les línies d'actuació per promoure l'autoconsum renovable, situant el ciutadà al centre del sistema energètic, i activar-ne l'ús com a eina clau en la lluita contra la pobresa energètica.
  • Desenvolupar instruments per promoure'n l'ús compartit.
  • Facilitar la implantació d'aplicacions en àmbits com l'industrial o sector serveis en un context de reactivació econòmica, així com en el sector públic.
  • Desenvolupar l'autoconsum com a palanca per a la generació ràpida d'activitat i ocupació, tant directament com mitjançant l'efecte sobre les diferents cadenes de valor locals i l'estalvi en costos energètics de consumidors i indústria

És el resultat de la contribució de diversos agents econòmics, administracions i ciutadania a través de diferents consultes obertes a la participació del públic en general, que han permès identificar les diferents visions d'agents i societat en conjunt.

El Full de Ruta està inclòs a la Reforma C7 R2 “Estratègia Nacional d'Autoconsum” de la Component 7 “Desplegament i integració d'energies renovables” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a la Política Palanca 3. “Transició Energètica Justa i Inclusiva” corresponent al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Compleix amb les condicions específiques assignades a la Component 7, així com a la Reforma 2, tant pel que fa al principi DNSH (Do No Significant Harm), com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla ia l'Annex a la CID.

Al costat del Full de Ruta es publiquen dos estudis relatius al potencial de l'autoconsum que es contemplen al mateix Full de Ruta, i que permeten fixar objectius indicatius per al període, que resultin ambiciosos però assolibles:

Enquesta sobre autoconsum fotovoltaic als sectors residencial, no residencial i industrial

Estudi sobre el potencial fotovoltaic per a autoconsum a Espanya

Hoja de Ruta del Au...

Hoja de Ruta del Autoconsumo

Encuesta sobre auto...

Encuesta sobre autoconsumo fotovoltaico en los sectores residencial, no residencial e industrial

Estudio sobre el po...

Estudio sobre el potencial fotovoltaico para autoconsumo en España