Oficina de Autoconsumo

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

A Oficina de Autoconsumo é un espazo de información e asesoramento do IDAE co obxectivo de apoiar aos consumidores (particulares, comercios e empresas) que desexen optar por unha instalación de autoconsumo.

Contémplase na Medida 7 da Folla de Ruta do Autoconsumo e créase como resposta á necesidade de facilitar información, tanto á cidadanía en xeral como ás administracións locais e ás diferentes organizacións implicadas, para disipar dúbidas que poidan xurdir nos aspectos máis controvertidos. de desenvolvemento renovable.

O fomento do autoconsumo esixe que os consumidores dispoñan dunha información de fácil acceso, por iso se crea esta unidade de referencia que actúa como punto focal das diferentes accións de dinamización, información e sensibilización.

A Oficina de Autoconsumo establece unha canle transparente de fácil acceso aos cidadáns onde se poden dirixir as consultas

Aquí, as consultas sobre instalacións de autoconsumo atenderanse aclarando dúbidas normativas, técnicas e de tramitación, e dirixíndose ao consumidor ao axente competente para resolver a cuestión suscitada, orientando ao consumidor nos pasos a seguir en cada caso.

A oficina tamén elabora guías técnicas e publicacións relevantes sobre autoconsumo, poñéndoas a disposición dos consumidores a través da súa páxina web. Tamén incorpora ligazóns a outras páxinas con información relevante, como guías autonómicas, preguntas frecuentes e información do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, consultas públicas, etc., para ofrecer aos consumidores unha porta única para o autoconsumo. información.