Aislamiento térmico
  Os illantes térmicos que se colocan en teitos, tabiques e muros teñen a propiedade de impedir o paso da calor en ambos sentidos; por iso evitan que no inverno escape a calor ao exterior e que no verán entre a calor na vivenda. Os materiais illantes poden ser de orixe vexetal (cortiza, fibra de madeira, etc.) sintético (escuma de poliuretano, poliestireno, escumas fenólicas, etc.). Pódense colocar sobre a cara interna ou externa dos paramentos, ou incluso no interior dos mesmos, se existise cámara de aire e se puidesen inxectar nesta.
  Impacto ambiental
  Cambio, temporal o espacial, provocado en el medio ambiente por la actividad humana.
  Impacto ambiental
  Cambio, temporal ou espacial, provocado no medio pola actividade humana.
  Inducción (Calentamiento por)
  Nunha placa de inducción, a temperatura xérase mediante un campo magnético que se crea debaixo do cristal. Neste tipo de placas a superficie sempre permanece fría polo que non hai posibilidade de queimaduras e supón un grande aforro de enerxía. Ademais, é moi fácil controlar nelas a temperatura de cocción e a perda de calor ao utilizalas é mínima. Ao funcionar só cando teñen un recipiente sobre elas, aprovéitase plenamente a enerxía.
  Inducción (Calentamiento por)
  Nunha placa de inducción, a temperatura xérase mediante un campo magnético que se crea debaixo do cristal. Neste tipo de placas a superficie sempre permanece fría polo que non hai posibilidade de queimaduras e supón un grande aforro de enerxía. Ademais, é moi fácil controlar nelas a temperatura de cocción e a perda de calor ao utilizalas é mínima. Ao funcionar só cando teñen un recipiente sobre elas, aprovéitase plenamente a enerxía.
  Interconexión
  Conexión eléctrica entre un aerogenerador y la red eléctrica que permite la transferencia de energía en los dos sentidos.
  Interconexión
  Conexión eléctrica entre un aeroxerador e a rede eléctrica que permite a transferencia de enerxía nos dous sentidos.